Loading Events

« All Events

Sibiu: Expoziția Petri&Friends | 18 octombrie – 03 decembrie 2022

18 October - 3 December

Expoziția: Petri&Friends
Artişti: Eugen Petri (România), Ahmad Solimani (Iran), Andre Naegelen (Franţa), Cenrique Valdez (Argentina), Ciprian Hopirtean (Grecia-România), Emiliano Rodrigo Sacco (Argentina), Giorgie Cpajak (Serbia), Jasem Shuman (Palestina), Javier Astorga (Mexic), Jiang Chu (China), Kamen Tanev (Bulgaria), Klaus Hunsiker (Germania), Maxim Dumitraş (România), Mihai Docea (România), Niu Herisanu (România), Petre Virgiliu Mogoşanu (România), Samia Monsef (Egipt), Sergei Oleshko (Ucraina), Thierry Ferreira (Portugalia), Biao Wang (Taiwan), Nicolae Răzvan Mincu (România)
Locul de desfăşurare: Palatul Brukenthal, Piaţa Mare nr. 4, Sala de expoziţii temporare, curtea a doua
Vernisaj: marţi, 18 octombrie 2022, ora 16:00
Curator: Mihai Iancovescu-Rudeanu
Prezintă: dr. Alexandru Constantin Chituţă, manager interimar Muzeul Naţional Brukenthal
Durata: 18.10.-03.12.2022
Text oferit de Florin Toma:
Dacă-i privești cu luare-aminte statura, sculptorul Eugen Petri pare că vrea să-mi întărească o opinie făcută publică, părere ce pornea de la niște realități concomitente și care n-a fost încununată cu statutul de axiomă. În schimb, a primit destule admonestări, fiind trecută la rubrica „fantezii și extravaganțe”. Personajul nostru de azi este un zdrahon blond-roșcovan, cu barbă bogată, cu mâini uriașe și cu un pachet de mușchi proeminenți, care fac ca insolita sa cămașă albă cu cusături populare să pară mică. Totul la el degajă forță și bărbăție. Este imaginea – pe care am îndrăznit s-o explic odată, mai demult – ce mi se pare tipică unui pietrar. Pentru că toți prietenii mei cioplitori și sculptori în piatră (marmură, granit, andezit, bazalt etc.) sunt, cu câteva excepții, solizi, puternici, viguroși.
Eugen Petri este, la vârsta lui sexagenariotă, un exemplar reprezentativ pentru cioplitorul în piatră, unul care are la activ zeci de lucrări gigantice, dar, atenție! unul dublat și de un sensibil șlefuitor miniaturist, cu viziuni ce fie pârguie astuțios lumina, fie atacă profunzimi dinamice ale unor unghiuri de privire absolut spectaculoase.
Pe de altă parte, fiind organizator și participant la simpozioane internaționale de sculptură monumentală (Caransebeș, Bușteni, Brăila, Ploiești sau Rawabi – Palestina), a avut și prilejul colaborării și schimburilor de idei cu o seamă de alți sculptori de naționalități diferite. Ei toți i-au devenit prieteni și, la finalul fiecărei reuniuni, au făcut schimb de cadouri.
Eugen Petri este autorul unui proiect inedit și care a prins numaidecât. A adunat 37 de lucrări mici, de 20 până la 60 cm înălțime – ale lui și ale unor prieteni sculptori din Egipt, China, Palestina, Argentina, Franța, Taiwan, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Mexic și Germania, realizate în piatră de diferite „esențe” (marmură de Cararra sau de Rușchița, travertin, ardezie, calcar de Gaudi, gresie, andezit, marmură argentiniană, onix și granit galben de Siena) – și a creat o expoziție itinerantă, ce a pornit de la Galeria UAP Ploiești și a continuat, de curând, cu cuhnia Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia, urmând să ajungă, până la sfârșitul anului, la Muzeul Țării Crișurilor (Oradea) și la Muzeul Național Brukenthal (Sibiu).
Expoziția conține 10 lucrări originale ale autorului și 27 de piese din colecția personală și poate fi considerată nu doar o izbândă artistică, ci și, în egală măsură, un succes de marketing și de promovare. Este un eveniment care ține de spectacol, adică spectaculos, un fel de expoziție-document. Ceva compozit, pendulând între ideea de retrospectivă a operei unui artist și prezentarea colecției sale personale de lucrări ale unor autori străini, necunoscuți până acum.
/EN/
Exhibition: Petri&Friends
Artists: Eugen Petri (Romania), Ahmad Solimani (Iran), Andre Naegelen (France), Cenrique Valdez (Argentina), Ciprian Hopirtean (Greece-Romania), Emiliano Rodrigo Sacco (Argentina), Giorgie Cpajak (Serbia), Jasem Shuman (Palestine), Javier Astorga (Mexico), Jiang Chu (China), Kamen Tanev (Bulgaria), Klaus Hunsiker (Germany), Maxim Dumitraș (Romania), Mihai Docea (Romania), Niu Herisanu (Romania), Petre Virgiliu Mogoșanu (Romania), Samia Monsef (Egypt), Sergei Oleshko (Ukraine), Thierry Ferreira (Portugal), Biao Wang (Taiwan), Nicolae Răzvan Mincu (Romania)
Location: Brukenthal Palace, 4 Piața Mare, Temporary Exhibition Hall, second courtyard
Opening: Tuesday, October 18, 2022, 4:00 p.m.
Curator: Mihai Iancovescu-Rudeanu
Presents: Alexandru Constantin Chituță PhD, interim manager Brukenthal National Museum
Duration: October 18-December 3, 2022
Text by Florin Toma:
If you look at his stature carefully, the sculptor Eugen Petri seems to want to reinforce an opinion that I have made public, an opinion that was based on some concomitant realities and that was not crowned with the status of axiom. Instead, it has received a good deal of admonition, and has been listed under the heading ‘fantasies and extravagances’. Our character today is a reddish-blond, richly bearded, huge-handed zdrahon with a bulging bundle of muscles that make his unusual white shirt with folk stitching look small. Everything about him exudes strength and manliness. It’s the image – which I dared to explain once before – that strikes me as typical of a stonemason. Because all my friends who are stone carvers and sculptors (marble, granite, andesite, basalt, etc.) are, with a few exceptions, solid, strong, vigorous.
Eugen Petri is, at the age of sixty, a representative example of the stone carver, one who has to his credit dozens of gigantic works, but, mind you, one who is also a sensitive miniaturist, with visions that either cunningly exploit light or attack the dynamic depths of absolutely spectacular angles of vision.

Details

Start:
18 October
End:
3 December
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=570227718239516&set=a.541983097730645

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Google Map
View Venue Website