Loading Events
 
 
Expoziţia: Samuel von Brukenthal – omul din spatele titlului
Locul desfăşurării: Piața Mare, Sibiu
Durata: 11.09 – 15.12.2021
Curatori: dr. Raluca Frîncu, dr. Dana Hrib, dr. Raluca Teodorescu
Editare grafică: Chris Balthes
Tradiția nobiliară europeană își are rădăcinile în antichitatea târzie și evul mediu.
Distincția între mica și marea nobilime precum și stabilirea specificului fiecărui titlu nobiliar în parte (cu excepția regalității) sunt asociate astăzi perioadei „pre-moderne”, atenția publicului fiind atrasă mai ales de particularitățile vieților exponenților acestei categorii sociale.
Cele 12 panouri documentare ale expoziției cuprind informații referitoare la etape din viața baronului Samuel von Brukenthal, aspecte ce au mai puțin de a face cu funcțiile oficiale ocupate, încercând să prezinte omul din spatele titlului nobiliar: începuturile în satul Nochrich, educația, căsătoria cu Sophia Katharina von Klocknern, nașterea și moartea Elisabethei – unicul său copil, cariera la curtea imperială din Viena, activitatea sa de colecționar, administrator și pasiunea sa pentru natură. Este conturată, de asemenea, influența sa societală prin stabilirea unor tipare de identitate publică și culturală, definite de-a lungul secolelor până în prezent.
În susținerea demersului biografic sunt folosite imagini ale documentelor de arhivă și ale pieselor din colecțiile Muzeului Național Brukenthal.
/EN/
Exhibition: Samuel von Brukenthal – the man behind the title
Location: Grand Square, Sibiu
Duration: 11.09 – 15.12.2021
Curators: Dr. Raluca Frîncu, Dr. Dana Hrib, Dr. Raluca Teodorescu
Graphic editing: Chris Balthes
The European noble tradition has its roots in late antiquity and the Middle Ages.
The distinction between small and large nobility as well as establishing the specificity of each noble title (except royalty) are associated today with the “pre-modern” period, the public’s attention being attracted especially by the particularities of the lives of exponents of this social category.
The 12 documentary panels of the exhibition contain information on stages in the life of Baron Samuel von Brukenthal, aspects that have less to do with the official positions held by him, trying to present the man behind the noble title: the beginnings in the village of Nochrich, education, marriage to Sophia Katharina von Klocknern, the birth and death of Elizabeth – his only child, his career at the imperial court in Vienna, his work as a collector, administrator and his passion for nature. Its societal influence is also outlined by establishing patterns of public and cultural identity, defined over the centuries to the present.
Images of archive documents and of items from the collections of the Brukenthal National Museum are used to support the biographical approach.

Details

Start:
11 September
End:
15 December
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *