Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sibiu: Expoziția: VITAL 2 / Artiste din Sibiu și invitatele lor

7 March - 31 March

Expoziția: VITAL 2 / Artiste din Sibiu și invitatele lor
Expun artiste profesioniste din Sibiu, Alba Iulia, Tg. Mureș, Iași, Satu Mare, Brașov, Cluj, Deva, București, Oradea
Locul desfășurării: Galeria UAP Sibiu, Piața Mare, nr. 12
Durata: 07.03 – 31.03.2022
Vernisaj: 7 martie, ora 17.00
Organizator: Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Sibiu
Parteneri: Muzeul Național Brukenthal și Universitatea „Lucian Blaga” organizează
Curator: dr. Daniela Maria Bădilă
Critic de artă: dr. Iulia Mesea
Moment muzical susținut de elevi ai Liceului de Artă, Sibiu, coordonați de profesorul Gabriel Bogdan
Text oferit de curatorul expoziției:
O nouă primăvară, o nouă respirație profundă, lentă, meditativă, însoțită de angajamente personale luminoase și gesturi de generozitate. Un nou moment de sinceritate, de afirmații, de demonstrații, grile spre emoția, gândurile și mesajele artistelor, prin intermediul lucrărilor expuse la o nouă manifestare de martie a membrelor Filialei UAPR Sibiu și invitatelor lor.
Expoziția prezintă publicului peste patruzeci de lucrări de artă semnate de artiste consacrate, precum și talente emergente din Sibiu, Alba Iulia, Tg. Mureș, Iași, Satu Mare, București, Brașov, Cluj, Deva, Oradea.
Se alătură, pe simeza expoziției VITAL 2, creații care se raportează la realitate conform unei concepţii şi sensibilităţi personale, văzută prin „ochiul minţii”, în mai mare măsură decât printr-o reproducere a acesteia, în vocabulare și moduri de expresie diverse și incitante. Diferite prin abordare, prin stil, precum și prin tehnică, prin modul de transpunere a ideilor pe suportul material (pictură în ulei, acril, ebru, grafică în creion, peniță, acuarelă, fotografie, materiale textile, tehnici mixte, instalație etc.), și prin diversitatea temelor abordate, piesele au în comun efortul/dedicația creatoarelor de frumos, sensibilitatea şi predispoziţia pentru dialog. Lucrări cu note grave, radiate de experiențe personale sau colective, altele cu impact volubil sau chiar ludic, toate vorbesc despre nevoia de sinceritate și armonie, despre riscurile supraevaluării aparenţei în lumea mediatică actuală care evaluează doar impresia vizuală, în dauna conținutului, a substanţei interne şi a spiritualităţii.
Și, pe un palier superior, se află emoția și gândul tuturor la liniște și PACE.
La vernisaj va avea loc un moment muzical susținut de elevi ai Liceului de Artă din Sibiu, coordonați de profesorul Gabriel Bogdan.
/EN/
Exhibition: VITAL 2 / Artists from Sibiu and their guests
A show by: professional artists from Sibiu, Alba Iulia, Tg. Mureș, Iași, Satu Mare, Brașov, Cluj, Deva, Bucharest, Oradea
Location: Sibiu UAP Gallery, Grand Square, no. 12
Duration: 07.03 – 31.03.2022
Opening: March 7, 5 p.m.
Organized by: Union of Fine Artists of Romania Sibiu Branch
Partners: Brukenthal National Museum and “Lucian Blaga” University organize
Curator: Dr. Daniela Maria Bădilă
Art critic: Dr. Iulia Mesea
Musical moment by students of the Art High School, Sibiu, coordinated by professor Gabriel Bogdan
Text from the curator:
A new spring, a new deep, slow, meditative breath, accompanied by bright personal commitments and gestures of generosity. A new moment of sincerity, of affirmations, of demonstrations, grids towards the emotion, thoughts and messages of the artists, through the works exhibited at a new event of March of the women members of the UAPR Sibiu Branch and their guests.
The exhibition presents to the public over forty works of art signed by well-known artists, as well as emerging talents from Sibiu, Alba Iulia, Tg. Mureș, Iași, Satu Mare, Bucharest, Brașov, Cluj, Deva, Oradea.
The exhibition VITAL 2 joins creations that relate to reality according to a personal conception and sensibility, seen through the “eye of the mind”, to a greater extent than through a reproduction of it, in diverse and exciting vocabularies and modes of expression. Different in approach, style, as well as technique, in the way of transposing ideas on the material (oil painting, acrylic, ebro, pencil graphics, pen, watercolor, photography, textiles, mixed media, installation, etc.) , and through the diversity of the topics approached, the pieces have in common the effort / dedication of the creators of beauty, the sensitivity and the predisposition for dialogue. Works with serious notes, radiated by personal or collective experiences, others with volatile or even playful impact, all talk about the need for sincerity and harmony, about the risks of overestimating appearance in today’s media world that evaluates only the visual impression, to the detriment of content, internal substance and spirituality.
And on a higher level, there is the emotion and thought of all at understanding, tolerance, and PEACE.

Details

Start:
7 March
End:
31 March
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Leave a Reply

Your email address will not be published.