Loading Events
 
 
Expoziţia: Living the Enlightenment. Brukenthal 300
Locul desfăşurării: Casa Albastră, Sala Multimedia, Piața Mare, nr. 5
Durata: 23.09-31.10.2021
Vernisaj: 23 septembrie, ora 13.00
Curatori: dr. Iulia Mesea, dr. Daniela Dâmboiu, dr. Alexandru Sonoc
Concept grafic: Chris Balthes
Text oferit de dr. Iulia Mesea, curator:
Din perspectivă culturală, secolul al XVIII-lea este pentru Transilvania secolul conectării la pulsul occidental, un secol al Barocului, Pre-iluminismului şi Iluminismului. Într-o firească prelungire a realităţilor politice, sociale şi culturale ale secolului al XVII-lea, în fascinantul secol al Luminilor, Transilvania continuă să fie un spaţiu al alăturărilor, dar şi al confluenţelor culturale şi confesionale.
În acest areal geo-cultural, apare, la 26 iulie 1721, o remarcabilă personalitate a epocii: Baronul Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei între anii 1777–1787, care a realizat o operă culturală model, ce a contribuit esențial la profilul spiritual al acestui spațiu.
Opera sa politică, administrativă, educativă și mai cu seamă culturală are o amploare și o însemnătate ce nu pot fi prezentate în întregul lor, într-o expoziție sau într-o carte. Prin expoziția de față, organizată acum, în anul 2021, când se celebrează 300 de ani de la nașterea lui Samuel von Brukenthal, aducem câteva „citiri” ale unor momente din viața, activitatea și preocupările sale, prin intermediul simbolurilor și metaforelor.
Acestea se pliază pe structura expoziției care marchează următoarele segmente: Palatul din Sibiu (Colecțiile / unitate în diversitate/ Decodificarea limbajului vizual al „artei regale” a francmasoneriei), Reședința de la Avrig (Conceptul estetic și utilitar), Reședința de la Sâmbăta (Conceptul estetic și utilitar), Utopia ideologiei democratice iluministe versus realitatea socială, anul 1784.
Expoziția este și prilejul de a oferi vizitatorilor o serie de lucrări de pictură și artă decorativă care, fie sunt expuse pentru prima dată, fie nu au mai fost prezentate public de mai bine de o jumătate de secol.
/EN/
Exhibition: Living the Enlightenment. Brukenthal 300
Location: Casa Albastră/Blue House, Multimedia Hall, Grand Square, No. 5
Duration: 23.09-31.10.2021
Opening: September 23, 1.00 pm
Curators: Dr. Iulia Mesea, Dr. Daniela Dâmboiu, Dr. Alexandru Sonoc
Graphic concept: Chris Balthes
Text from Dr. Iulia Mesea, curator:
From a cultural perspective, the eighteenth century is, for Transylvania, the century of connection to the Western pulse, a century of Baroque, pre-Enlightenment and Enlightenment. Component of the Habsburg Empire, Transylvania is individualized within it by dimensions / surface and the ethnic, linguistic, cultural and religious diversity. In a natural extension of the political, social and cultural realities of the seventeenth century, in the fascinating century of the Enlightenment, Transylvania continues to be a space of joining, but also of confluences.
On July 26th 1721, in this geo-cultural area, one of the most remarkable personalities of the time and of the Central European space was born: Baron Samuel von Brukenthal, governor of Transylvania between 1777 and 1787, who built a cultural work / model, which essentially contributed to the spiritual profile of this space.
His political, administrative, educational and especially cultural oeuvre has a magnitude and significance that cannot be presented in its entirety, in an exhibition or in a book.
Through this exhibition, organized in the year that celebrates 300 years since his birth, we bring some “readings” of his life, activity and fields of interest, through symbols and metaphors.
The exhibition is structured on the following segments: The Palace of Sibiu (Collections / unity in diversity / Decoding of the visual language of the “Royal Art” of Freemasonry), the Residence of Avrig (Aesthetic and utilitarian concept), the Residence of Sâmbăta (Aesthetic and utilitarian concept), the The utopia of the illuminist democratic ideology versus social reality, the year 1784.
The exhibition is also an opportunity to offer visitors a series of works of painting and decorative art that are either exhibited for the first time or have not been presented to the public for more than half a century.

Details

Start:
23 September
End:
31 October
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *