Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Suceava: NICOLAE TONITZA. Culoare, Emoție și Mister. Lucrări din colecția Muzeului Național Brukenthal. Expoziție deschisă pentru public în perioada 16 iulie – 26 septembrie 2021,

16 July, 2021 - 26 September, 2021

NICOLAE TONITZA. Culoare, Emoție și Mister. Lucrări din colecția Muzeului Național Brukenthal
Expoziție deschisă pentru public în perioada 16 iulie – 26 septembrie 2021, la Muzeul de Istorie
Vara aceasta, parteneriatul dintre Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Național Brukenthal rodește, la Suceava, cu o expoziție de artă românească, dedicată unuia dintre cei mai de seamă reprezentanți ai artei din prima jumătate a secolului XX: Nicolae Tonitza (1886–1940).
Curatorul evenimentului, Dr. Iulia Mesea, ne face o succintă introducere în universul expoziției „NICOLAE TONITZA. Culoare, Emoție și Mister. Lucrări din colecția Muzeului Național Brukenthal”:
„Sunt prezentate publicului peste șaptezeci de lucrări de pictură și grafică, ce ilustrează principalele teme și motive din creația marelui pictor român. Axa conceptuală a demersului expozițional se structurează din alăturarea câtorva segmente tematice: familia și universul copilăriei /o lume a candorii şi melancoliei /, filiația luchianescă / pictura de flori /, peisajul geografic și uman al Dobrogei / peisaj, portret / și pictura de nud, înțelese și propuse spre receptare prin prisma afirmației că, pentru artistul născut pe plaiuri moldave, creația a fost o permanentă mărturisire, un jurnal intim, un autoportret, indiferent de genul abordat, că fiecare lucrare pare să păstreze o taină, crâmpeie de viață și simțire semnate Tonitza.
Pe simeza expoziției se alătură lucrări inedite sau foarte puțin cunoscute, printre care se află: Portretul Elizei Manoliu, Femei sărace la cimitir, Coadă la pâine (studiu), Obosiții (studiu), Studiu pentru portretul Mioarei Minulescu, Fetiță din Făgăraș, precum și două dintre cele mai frumoase tablouri ale pictorului – Brutărie la Mangalia și Cap de tătăroaică –, care au mai fost incluse în expoziții organizate de muzeul nostru la Suceava și al căror succes a conturat, de fapt, ideea acestei expoziții. Dintre lucrările celebre, vizitatorii vor avea bucuria întâlnirii cu Portretul de fetiță, una dintre cele mai cunoscute și apreciate piese din colecția noastră, clasată în categoria tezaur, o lucrare din perioada de maturitate artistică, în care ochii enigmatici și triști concentrează forța expresivă a portretului. Sunt, de asemenea, prezentate elegante naturi statice cu flori, mărturie sinceră a filiaţiei luchieneşti. Calităţile de pictor al motivului decupat din natură sunt ilustrate printr-o serie de lucrări în ulei, acuarelă şi peniţă, inspirate, în marea majoritate, de lumea dobrogeană, care, cu particularitățile sale geografice și umane, i-a împrospătat opera la nivel tematic, stilistic şi al atmosferei, generând cristalizarea concepţiei sale picturale. O serie de lucrări de grafică îl prezintă pe Nicolae Tonitza și ca unul dintre cei mai talentați pictori ai nudului – apreciat pentru execuția grațioasă și pentru armonia desăvârșită.
Profesionalismul, perseverenţa și legăturile de colegialitate stabilite în timpul numeroaselor proiecte desfășurate de-a lungul ultimilor ani de specialiştii din Muzeul Național Brukenthal și Muzeul Național al Bucovinei, au făcut posibilă împlinirea acestui proiect de mare anvergură, chiar și în aceste vremuri tulburi. Este felul în care cele două instituții de cultură vă susțin starea de bine, oferindu-vă mediul în care vă puteți hrăni gustul pentru frumos și armonia interioară.”
Vernisajul expoziției va avea loc în data de 16 iulie ora 13 în „Galeria cu bolți” aflată la parterul Muzeului de Istorie din centrul orașului Suceava.
Accesul la vernisaj va fi posibil doar cu respectarea restricțiilor impuse de contextul pandemic și starea de alertă.
Toți cei ce își doresc să se bucure de întâlnirea cu opera pictorului Nicolae Tonitza, au șansa aceasta până în data de 26 septembrie 2021.
„This summer, the Brukenthal National Museum is again the guest of the National Museum of Bucovina in Suceava, presenting an exhibition dedicated to Nicolae Tonitza (1886–1940), one of the most important Romanian representatives of art in the first half of the twentieth century. More than seventy works of painting and graphics are on show for the public, illustrating the main themes and motifs in the creation of the great Romanian painter. The conceptual axis of the exhibition is structured on thematic segments, representative for his oeuvre: the family and the universe of childhood / a world of candour and melancholy /, the Luchian lineage / flower painting /, the geographical and human landscape of Dobrudja / landscape, portrait / and the nude painting – understood and offered for reception in the light of the statement that, for the artist born in Moldova, the creation was a permanent confession, an intimate diary, a self-portrait, that each work seems to keep a secret, crumbs of life and feelings, signed: ”Tonitza”.
In the exhibition we present some very little known works, among which there are: The Portrait of Eliza Manoliu, Poor Women at the Cemetery, Fatigue (study), Study for the Portrait of Mioara Minulescu, Girl from Făgăraș, as well as two of the most beautiful paintings of the painter – Bakery in Mangalia and Head of a Tatar Woman –, which were included in exhibitions previously organized by our museum in Suceava and whose success actually shaped the idea of this exhibition. Among the famous works, visitors will have the joy of meeting the Portrait of a Girl, one of the most famous pieces in our collection, classified in the ”treasure” category, a work of artistic maturity, in which the enigmatic and sad eyes concentrate the expressive force of the portrait. Elegant still lives with flowers are also presented, a sincere testimony of the Luchian lineage. The painter’s qualities of the motif ”cut from nature” are illustrated by a series of works in oil, watercolour and pen, mostly inspired by the Dobrudgea world, which, with its geographical and human peculiarities, refreshed his subjects, style and atmosphere, generating the crystallization of his pictorial conception. A series of graphic works presents Nicolae Tonitza as one of the most talented painters of the nude – appreciated for the graceful execution and perfect harmony.
The professionalism, perseverance and collegial ties established during projects carried out over the last years by specialists from the Brukenthal National Museum and the National Museum of Bukovina, made possible the accomplishment of this large-scale project. It is the way in which the two cultural institutions support your well-being, creating and offering the milieu in which you can feed your taste for beauty and inner harmony.”

Details

Start:
16 July, 2021
End:
26 September, 2021
Event Category:

Organizers

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Muzeul Bucovinei

Venue

Muzeul Bucovinei
Str. Ştefan cel Mare nr. 33
Suceava, Suceava Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Reply

Your email address will not be published.