Loading Events
 
 
Sibiu Contemporary Art Festival ediția a doua (SCAF 2)
Locul de desfășurare: Muzeul de Artă Contemporană, Str. Tribunei, Nr. 6
Perioada: 10.09.2021- 31.10.2021
Locul de desfășurare: Centrul de Informare turistică – Primăria Municipiului Sibiu: str. Samuel von Brukenthal nr.2
Perioada: 13.09.2021- 23.09.2021
Vernisaj: Vineri, 10 septembrie, orele 16:00, Muzeul de Artă Contemporană
Curator: Alexandra Gălăbuț
Parteneri: Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Modernism.ro, Atelierul de Rame – Frameshop, Enjoy Art Studio, Asociația Culturală Pictor Octavian Smigelschi, Print Center, Villa Vinea
Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu
Text oferit de către curator:
Asociația Brukenthal von Studio, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu și Muzeul Național Brukenthal, vă invită Vineri 10 Septembrie 2021, ora 16:00 la Muzeul de Artă Contemporană, str. Tribunei nr.6, la deschiderea celei de a doua ediții Sibiu Contemporary Art Festival, un eveniment dedicat creației artistice contemporane și diversității de conținut. După o primă ediție reușită a SCAF, desfășurată anul trecut, acum a venit rândul celei cu numărul doi, de data aceasta cu mai mulți invitați și mai multe lucrări de artă.
Cu prilejul împlinirii a trei secole de la nașterea sa, în acest an îl omagiem pe baronul Samuel von Brukenthal, valorificându-i ampla moștenire cultural-umană în contextul unei noi epoci în căutare stringentă de modele definitorii.
Începând cu 10 Septembrie, SCAF 2, cu tematica „3 secole Brukenthal”, va prezenta la Sibiu 60 de artiști activi pe plan local, național sau chiar internațional. Invitații de anul acesta, ca și în ediția precedentă, abordează medii variate de exprimare: pictură, desen, acuarelă, linogravură, fotografie, tehnici mixte, colaj, artă digitală, sculptură, modelaj etc., oferindu-vă posibilitatea să luați contact cu lucrări aparținând următorilor: Albert Sofian, Adrian Luca, Alexandra Motiu, Alexandru Cînean, Alexandra Stoica, Alina Banciu, Andra Urdea, Andrea Bernath, Andrei Pandea, Andrei Popa, Andrei Szabó, Aurel Tar, Bogdan Murg, Bulimar Henciu Daniel, Bulimar Henciu Oana, Emanuel Bumbu, Cătalin Precup, Celestina Albișor, Claudiu Doncuțiu, Claudiu Guraliuc, Claudiu Nicodin, Cristian Gabriel Lăpușan, Ștefan Curelici , Dan Neamu, Dan Șușa, Daniel Bălțat, Daniel Munteanu, Eduard Csupan, Florin Viorel, George Raicu, Gio Sangirardi, Ilie Mitrea, Ioan Muntean, Irina Dora Măgurean, Iulian Bisericaru, John Pârva, Kristina Rațiu Demuth, Kudor Istvan Duka, Lavinia Crețu, Liviu Mihai, Lucian Christian Hamsea, Lucian Muntean, Maxim Dumitraș, Mihai Stăncescu, Mirela Trăistaru, Robert Șimon, Sergiu Păvală, Truțiu Alexandru, Truțiu Nicolae, Máthé László, Vlad Dumitru.
Un plus al acestei ediții îl constituie o zonă special dedicată „artei la purtător” – bijuteria contemporană. Curatorul Diana Pantea va aduce în atenția voastră tehnici și concepte, exploatate sporadic pe plan autohton, regăsite în general doar în evenimente special dedicate acestui domeniu. La această secțiune veți regăsi creații semnate de: Alina Carp, Alis Lalu, Cleopatra Coșuleț, Diana Toboșaru, Doina D. Bacalu, Ionuț Ciobota, Maria Dima, Mihaela Coman, Miruna Belicovici, Silvia Cruceru, Ioana Ardelean, Roxana Hodorog și nu în ultimul rând curatorul Diana Pantea.
/EN/
Sibiu Contemporary Art Festival second edition (SCAF 2)
Location: Museum of Contemporary Art, 6, Tribunei Street
Duration: September 10, 2021 – October 31, 2021
Location: Tourist Information Center – Sibiu City Hall: 2, Samuel von Brukenthal Street
Duration: September 13, 2021- September 23, 2021
Opening: Friday, September 10, 4:00 p.m., Museum of Contemporary Art
Curator: Alexandra Gălăbuț
Partners: Brukenthal Sibiu National Museum, Sibiu City Hall, Modernism.ro, Frames Workshop – Frameshop, Enjoy Art Studio, Painter Octavian Smigelschi Cultural Association, Print Center, Villa Vinea
Event co-financed by the City Hall of Sibiu
Text provided by the curator:
The Brukenthal von Studio Association, in partnership with the Sibiu City Hall and the Brukenthal National Museum, invites you to the opening of the second edition of Sibiu Contemporary Art on Friday, September 10, 2021, at 4:00 p.m., at the Museum of Contemporary Art, 6, Tribunei Street, an event dedicated to contemporary artistic creation and content diversity. After a successful first edition of SCAF, held last year, now it’s the turn of the second part, this time with more guests and more works of art.
On the occasion of three centuries since his birth, this year we pay tribute to Baron Samuel von Brukenthal, capitalizing on his vast cultural-human heritage in the context of a new era in strict search of defining models.
Starting with September 10, SCAF 2, with the theme “3 Brukenthal enturies”, will present in Sibiu 60 artists active locally, nationally or even internationally. This year’s guests, as in the previous edition, address various media: painting, drawing, watercolor, linocut, photography, mixed media, collage, digital art, sculpture, modeling, etc., offering the opportunity to get in touch with works belonging to the following: Albert Sofian, Adrian Luca, Alexandra Motiu, Alexandru Cînean, Alexandra Stoica, Alina Banciu, Andra Urdea, Andrea Bernath, Andrei Pandea, Andrei Popa, Andrei Szabó, Aurel Tar, Bogdan Murg, Bulimar Henciu Daniel, Bulimar Henciu Oana, Emanuel Bumbu, Cătalin Precup, Celestina Albișor, Claudiu Doncuțiu, Claudiu Guraliuc, Claudiu Nicodin, Cristian Gabriel Lăpușan, Ștefan Curelici, Dan Neamu, Dan Șușa, Daniel Bălțat, Daniel Munteanu, Eduard Csupan, Florin Viorel, George Raicu, Gio Mitrea, Ioan Muntean, Irina Dora Măgurean, Iulian Bisericaru, John Pârva, Kristina Rațiu Demuth, Kudor Istvan Duka, Lavinia Creţu, Liviu Mihai, Lucian Christian Hamsea, Lucian Muntean, Maxim Dumitraș, Mihai Stăncescu, Mirela Trăistaru, Robert Șimon, Sergiu Păvală, Truțiu Alexandru, Truțiu Nicolae, Máthé László, Vlad Dumitru.
A plus of this edition is a special area dedicated to “wearer art” – contemporary jewelry. Curator Diana Pantea will bring to your attention techniques and concepts, sporadically exploited locally, generally found only in events specifically dedicated to this field. In this section you will find creations signed by: Alina Carp, Alis Lalu, Cleopatra Coșuleț, Diana Toboșaru, Doina D. Bacalu, Ionuț Ciobota, Maria Dima, Mihaela Coman, Miruna Belicovici, Silvia Cruceru, Ioana Ardelean, Roxana Hodorog and last, but not least, line curator Diana Pantea.

Details

Start:
10 September
End:
31 October
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul de Artă Contemporană a Muzeului Național Brukenthal
Str. Tribunei, Nr. 6
Sibiu, Sibiu Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *