Galaţi: Inaugurarea Monumentului “TROIŢĂ ŞI PLACĂ COMEMORATIVĂ PENTRU OSTAŞII ROMÂNI DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL”

În iulie 1940, armata sovietică ocupa Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinuturile Herţei. În paralel,Stalin gândea un plan de cucerire a României, dar şi a întregului continent european. Comandantul Companiei V, Regimentul V Care de luptă din Galaţi, căpitanul Napoleon Alexandru Popescu,era considerat un adevărat strateg militar. Curajul şi abilităţile profesionale l-au făcut să aibă un rol extrem de important în luptele date pentru Basarabia.
În momentul în care Basarabia a fost cedată ruşilor (iunie 1940), preventiv, a fost dinamitat podul de peste Prut Galaţi-Giurgiuleşti. În data de 02 iulie 1940, cu şase
ore înainte de  cedarea oficială a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi ţinutul Herţei, căpitanul Napoleon Alexandru Popescu a trecut Prutul şi a oprit o coloană de tancuri sovietice care se îndreptau spre Galaţi.
În amintirea luptelor de la Giurgiuleşti, comunitatea gălăţeană, prin Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi a ridicat Monumentul “TROIŢĂ ŞI PLACĂ COMEMORATIVĂ PENTRU OSTAŞII ROMÂNI DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL”.
Inaugurarea Monumentului a avut loc în data 03 octombrie 2014, ora 12.00, la intrarea în Punctul de trecere frontieră Galaţi-Rutier Giurgiuleşti.
Lili Palade
Secretariat
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

România: Lista evenimentelor programate a se desfăşura sub egida Zilelor Europene ale Patrimoniului ediţia 2014

zep-2014

nr Denumirea evenimentului organizator Localizare, adresă 2014
ziua şi ora
Municipiul Bucureşti
1 „Calătorii într-un manuscris”, expoziţie cu prima prezentare publică a unui Liturghier ce a aparţinut lui C. Brâncoveanu. Muzeul Naţional de Artă a României Bucureşti 31.08
Judeţul ARAD
1 Elemente renascentiste în arhitectura lui Emil Tabacovici Primăria Arad. Parteneri : ong „Prourbe”,
arhitecţi şi secţia de arhitectura a liceului de artă
Arad, biserica catolică Sf. Anton de Padova 20.09
Judeţul BRĂILA
1. Ipostaze spaţiale ale valorilor Renaşterii în Brăila, lansarea pliantului de popularizare a valorilor spirituale ale patrimoniului local DJC Brăila Sediul DJC Brăila. Centrul istoric al municiului Brăila 20.09
Ora 10,30
Judeţul BUZÂU
1 Monumente istorice edificate în vremea lui Constantin Brâncoveanu- expoziţie foto DJC Buzău Buzău,str N. Bălcescu nr 48, et. III 15-23. 09
2 „Ansamblul brâncovenesc de la Râmnicu Sărat de-a lungul timpului” expoziţie documentară Muzeul municipiului Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat, Clubul pentru Tineret-Casa de cultură 20.09
Judeţul CĂLĂRAŞI
1 Vizitarea Complexului cultural din imobilul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Călăraşi DJC Călăraşi Călăraşi,str 13 Decembrie nr. 9 20.09
Ora 10,00
2 Vizitarea şantierului de restaurare a decoraţiei murale a Casei Ana şi Marinache Popescu 20.09.
Ora 11,00
3 Prezentarea filmului documentar „Istoria unei restaurări reuşite
4 Editarea publicaţiei „Patrimoniul călărăşan” difuzată prin mas-media locală şi instituţiile de cultură ale judeţului DJC Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa, Centrul Cultural Judeţean 20.09
5 Emisiune tv.”Călăraşi -Patrimoniu cultural” DJC Călăraşi
Jurnalul de Călăraşi
20.09
Ora 18,00
6 Simpozionul „Constantin Brâncoveanu -istorie şi spiritualitate la Dunărea de Jos Muzeul Dunării de Jos
Episcopia Dunării de Jos, Arhivele Naţionale ale României Bucureşti, Direcţia Judeţeană a Arhivelor naţionale Călăraşi.
Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos. 20.09
Ora 11,00
7 Vizită ghidată pentru elevii de la şcoli şi licee din Olteniţa la situl cetăţilor dacice de pe Gorganul I şi II de la Radovanu Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa Radovanu-muzeul de sit şi Olteniţa situl arheologic Gumelniţa 20.09
Ora 11,00
Judeţul CONSTANŢA
1 Simpozionul cu tema: „Stilul brâncovenesc în arhitectura şi arta românească” Complexul cultural Callatis Mangalia, şos. Constanţei nr 23 19.09.
Ora 11,00
2 Expoziţia temporară „Noi descoperiri arheologice la Callatis -campania 2014 19.09.
Ora 12,00
Judeţul GALAŢI
1. “Patrimoniul renascentist în România” expoziţie de ilustrate vechi cu portul popular şi construcţii din sec.XVII-XVIII din Galaţi. Spectacol de muzică compusă de Dimitrie Cantemir, în interpretarea formaţiei „Anton Pann” din Bucureşti. DJCGalaţi, Asociaţia Galaţi oraşul meu, Asociaţia „Tinerii Viitorului”, Asociaţia pentru promovarea patrimoniului cultural, Consiliul Juedeţului Galaţi Municipiul Galaţi, Str. domnească nr. 91 20.09
Ora 17, 30
2. Colecţia de artă fotografică „Patrimoniu cultural gălăţean”- ediţia I Asociaţia pentru renaşterea Galaţiului Municipiul Galaţi, Şcoala Gimnazială nr 3 20.09
Ora 12,00
3. „Figuri ilustre ale Renaşterii şi creaţiile lor artistice „- expoziţie Biblioteca „V.A.Urechea Municiul Galaţi, Foierul de la etajul I, sediul centralstr.Mihai Bravu, nr 16 19-20.09
4. „Dimitrie Cantemir- o personalitate renascentistă a culturii române”- masă rotundă şi prezentare ale ediţiilor Sala „M.Eminescu” etaj I, sediul central str. Mihai Bravu nr 16. 20.09
Ora 16,00
5. „Valori patrimoniale în colecţiile Muzeului de Arte Vizuale Galaţi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi 20.09
orele 9,00 -17,00
6. Scrisori inedite din arhivele poloneze ale domnitorului Constatin Brâncoveanu Muzeul de Istorie Galaţi Municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 2 20.09
Ora 10,00
7. „Precista” – Bsation de credinţă al gălăţenilor Centrul Cultural „Dunărea de Jos” în parteneriat cu Protoeria Galaţi Biserica Precista din Galaţi 20.09
Ora 10,00
Judeţul HARGHITA
1 Expoziţia temporară „Rippl-Ronai Josef” primul maestru modern al picturii maghiare (1861-1927) Muzeul Secuiesc al Ciucului Miercurea-Ciuc Piața Cetăţiinr 2 20.09

Orele 9,00-18,00

2 Activităţi de pedagogie muzeală la expoziţia „Rippl-Ronai Josef
3 „Odorheiul invizibil” campanie pentru cunoaşterea patrimoniului cultural de către persoanele nevăzătoare Muzeul Haaz Rezso Odorheiul Secuiesc Str. kossuth lajos nr.29 20.09
Ora 12,00
4 Expoziţia de pictură a artiştilor din oraşul înfrăţit „Ajka” Ungaria Muzrul Mohnar Istvan Cristuru Secuiesc Piaţa Libertăţii nr.45 20.09
Ora 18,00
Judeţul HUNEDOARA
1 Simpozionul ştiinţific”Centrul siderurgic de la Sarmisegetusa Regia” Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva Municipiul Deva, Palatul Magna Curia, str. 1 Decembrie 1918, nr39 20.09

Ora 10,00

Judeţul IALOMIŢA
1 „300 de ani de la martiriul brâncovenilor” Muzeul Judeţean Ialomiţa Slobozia, str. Matei Basarab nr 300 – Baza de cercetare şi expunere muzeală „Oraşul de Floci” Septe.
2 Pâinea-aliment şi simbol. Prezentarea documentarului „Drumul bobului de grâu” Muzeul Agriculturii Slobozia Str. Matei Basarab nr.10 20.09
Ora 11,00
Judeţul MEHEDINŢI
1 Elemente renascentiste la Cetatea Severinului Muzeul Regiunii Porţilor de Fier Drobeta-Turnu Severin, Str.Rahova nr.3 20.09

Ora 10

Judeţul PRAHOVA
1. „Grigorescu şi scene religioase ale renaşterii „-prelegere Muzeul memorial N.Grigorescu -Câmpina Câmpina, bd.Carol I, nr 108 20.09
Ora 11,00
2. „Influenţa Renaşterii europene în arta Ţărilor Române”- prelegere Muzeul de Artă Ploieşti Ploieşti, Bd. independenţei nr 1 20.09
Ora 11,00
3. Prezentarea filmului „Constantin Brâncoveanu” -realizator George Boisnard 20.09
Ora 20,00
4. Matineu muzeal: „Patrimoniul renascentist din România- Să ne cunoaştem trecutul” Muzeul „Casa Domnească Brebu” în colaborare cu Şcoala „Matei Basarab” din Brebu Comuna Brebu 18.09
5. Matineu muzeal: „Literatura renascentistă” Muzeul memorial „Cezar Petrescu” Buşteni, str. Tudor Valdimirescunr 1 20.09
6. Matineu muzeal: „Educaţia în contextul patrimoniului european renascentist” Muzeul „Casa de Târgoveţ ” din sec.XVIII-XIX” Ploieşti, str. Democraţiei nr. 2 20.09
7. Matineu muzeal: „Ceasuri celebre din oraşe celebre” Muzeul Ceasului”Nicolae Simache” Ploieşti Ploieşri, str. Toma Caragiu nr. 10 20.09
8. Matineu muzeal: „Scoarţa muntenească” Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenuşui Vălenii de Munte, str. George Enescu nr 1-3 17.09
9. „Renaşterea culturală în epoca brâncovenească” -prezentare Muzeul memorial „Constatin şi Ion Stere” Comuna Bucov, Parcul „Constatin Stere” 18.09
10. Recital vocal-instrumental cu participarea elevilor de la Liceul de artă „Carmen Sylva”Ploieşti şi studenţi de la UNMB Muzeul memorial”Paul Constantinescu” Ploieşti, Liceul de artă „Carmen Sylva” Ploieşti şi Universitatea naţională de muzică Bucureşti Ploieştistr.Nicolae Bălcescu nr 15 20.09
11 Matineu muzeal „Istoria jurnalismului în România” Muzeul Conacului Bellu Comuna Urlaţi, str. Orzoaia de Sus nr. 12 18.09
12 Prezentare: „Măria sa Vinul în literatură şi artă Muzeul „Crama 1777” Com. Valea Călugărească 23.09
13 Matineu muzeal. „Teatrul în epoca renascentistă „ Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, str.Kutuzovnr. 1 20 09
14 Matineu muzeal :”Poezia în epoca renascentistă” Muzeul memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti,str.Nichita Stănescu nr 1 18.09
15 Matineu muzeal: „Un obiect, o poveste din sec.XVI-VII” Muzeul Judeţean de istorie şi Arheologie Prahova Ploieşti, str. Toma Caragiu nr 10 19.09
Judeţul SIBIU
1 Descoperiţi patrimoniul renascentist al judeţului Sibiu DJC Sibiu, AJT Sibiu, Ong-uri din domeniul protejării patrimoniului cultural Traseu tematic cu ghidaj profesionist pe ruta Sibiu-Daia-Bierthan-Mălăncrav-Dumbrăveni-Mediaş-Curciu-Sibiu 20.09
Plecare 9,00s
Sosire 20,00
2 Expoziţie tematică Patrimoniu renascentist din România: judeţul Sibiu Sibiu, str.Tribunei nr 6 19-20.09
Orele 10,00-18,00
3 Monumente renascentiste ale oraşului Sibiu DJC Sibiu. Inspectoratul Şcolar Judeţean. Fundaţia Heritas Vizitare principalelor monumente în stil renascentist pe un traseu prestabilit şi explicaţii de specialitate 20.09
Orele 10,00-12,00
4 Sibiu în contextul Renaşterii. Cultură şi Patrimoniu DJC Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prezentare tematică la Şcoala „Regina Maria” şi „Colegiu Naţional Octavian Goga” din Sibiu 19.09
Orele 9,00-11,00
Judeţul VASLUI
1 Să încercăm împreună! Campanie de reabilitare a monumentelor istorice din municipiul Bârlad-expoziţie fotografică şi prezentarea unei broşuri DJC Vaslui Centrul municipiului Bârlad 22.09.
Ora 10.00
2 Patrimoniul arheologic al judeţului Vaslui-expoziţie Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, Piaţa Independenţei nr. 1 19.09
Ora 12,00
3 Patrimoniu religios al judeţului Vaslui-expoziţie 18.09
Ora 12,00
4 Expoziţie de carte : „Influenţe renascentiste în cultura românească” Biblioteca judeţenă „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, str. Hagi Chiriac nr.2 19.09
Ora 11,00
Judeţul VÂLCEA
1 Expoziţie şi atelier de pictură „Moştenirea brâncovenilor” Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, Scuarul Mircea cel Bătrân nr.3 20.09
Secvenţe de teatru „Martiriul brâncovenilor” 20.09
2 Evocarea ” Brâncoveanu-domn le el acasă şi domn al Ţării Româneşti” 20.09
3 Vizite ghidate la depozitul de carte veche deţinut de Biroul Patrimoniu al bibliotecii. Expoziţie de faximile”Cartea veche din fondul bibliotecii” Vernisajul expoziţiei de pictură a artistei Alexandra Cojocaru Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu” Râmnicul Vâlcea, Calea lui Traian nr 143 19.09-20.09
Orele 10,00-18,00
4 Expoziţie de fotografie „Arhitectura brâncovenească în imagini” D.J.C.Vâlcea, Fotoclubul „Floarea de colţ” Rânicu Vâlcea, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea” Calea lui Traian nr.143 20.09
Ora 11,00
5 Expoziţia ” Icoane brâncoveneşti din clecţia de patrimoniu a Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea” Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea 20.09
Judeţul VRANCEA
1 „Patrimoniul naţional şi european”expoziţie document Ateneul Popular „Gheorghe Pastia” Focşani Piaţa Unirii Muzeul „trepte de istorie” 19-30.09
2 „Stilul brâncovenec în arhitectura românească” (rezentare multimedia) 20.09
ora 11,00
3 Stilul brâncovenec în arhitectura românească” şi Obiecte de patrimoniu (prezentare itinerantă) Şcoli din municipiul Focşani 22.09-26.09
4 Conferinţele publice Atheneum Focşani Piaţa Unirii 22.09
ora 17,30
5 „Dimensiunea culturală a domniei lui Constin Brâncoveanu” prezentare multimedia Biblioteca Municipală Adjud Adjud, str Libertăţii nr 7A 22.09
5 Concurs de cultură generală: familia domnitorului C. Brâncoveanu Primăria comunei Răcoroasa Primăria comunei Răcoroasa 20.09-22.09
7 Expoziţie de desene
Monografia Şcolii regina Maria-prezentare de Mihai Boroaia
8 „Biserica din Bordeşti, monument brâncovenesc-renascentist” expoziţie documentară DJC Vrancea Focşani, Piata unirii, Muzeul „Trepte de istorie” 22.09-26.09
9 „Pictura lui Pârvu Mutu în iconografia românească” seminar Bordeşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului” 21.09
ora 11,00

Coordonare program Compartimentul Patrimoniu Construit – MC arh Dan Kisilevici

Hârşova: manifestări cultural-istorice dedicate aniversării a 200 de ani de la construirea Geamiei din Hârşova

În zilele de 5-6 octombrie 2012 Uniunea Democrată Turcă din România, Consulatul Republicii Turcia de la Constanţa, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Ministerul Culturii Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Muftiatul Cultului Musulman din Romania şi Primăria Hârşova organizează un ansamblu de manifestări cultural-istorice dedicate aniversării a 200 de ani de la construirea Geamiei din Hârşova.

Edificiul a fost ridicat, în anul 1812, în timpul sultanului Mahmud al II-lea (1808-1839) şi este înscris pe lista monumentelor istorice din Romania.

Desfăşurate sub genericul Convieţuire, Unitate, Continuitate, acestea vor cuprinde săvârşirea de programe religioase (kurban şi masa religioasă),vizitarea geamiei şi a necropolei otomane, un spectacol folcloric şi festival gastronomic tradiţional turcesc precum si un simposion pe tema Istorie şi tradiţie otomană la Hârşova.

Activitatea din 5-6 octombrie se adresează locuitorilor oraşului Hârşova, comunităţii turce din Dobrogea, autorităţilor locale, judeţene şi centrale, celor interesaţi care sunt aşteptaţi la Hârşova în aceste zile. Este un prilej bun pentru toată lumea să vadă un monument istoric care mai păstrează încă, după două secole, cu toate intervenţiile făcute, elemente de arhitectură originală, cum sunt interiorul geamiei şi minaretul.

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

Muzeul „Carsium” Hârşova

Coordonator,

cerc.şt.I Constantin Nicolae

Tel.: 0241-871033

Mobil: 0740233060

România: Câștigătorii Premiului UE 2012 pentru patrimoniu cultural

Câștigătorii Premiului UE 2012 pentru patrimoniu cultural / Premiile Europa Nostra

Bruxelles/Haga, 20 martie 2012 – Comisia Europeană și Europa Nostra anunță astăzi câștigătorii Premiului Uniunii Europene 2012 pentru patrimoniu cultural / Premiile Europa Nostra (a se vedea mai jos lista câștigătorilor). Premiile vor fi înmânate la 1 iunie în cadrul unei ceremonii la Mănăstirea Jerónimos de la Lisabona în prezența doamnei Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret și a lui Plácido Domingo, tenorul de renume mondial, președinte al Europa Nostra. Evenimentul va fi organizat sub patronajul președintelui Portugaliei, Aníbal Cavaco Silva, care va fi de asemenea prezent la eveniment, și al președintelui Comisiei, José Manuel Barroso. Șase dintre cele 28 de proiecte câștigătoare vor fi desemnate laureate ale „marelui premiu”, fiind astfel recunoscute drept cele mai marcante realizări ale anului 2012 în domeniul patrimoniului.

Context

Cei 28 de câștigători au fost selectați dintre 226 de proiecte depuse în 31 de țări. Premiile cuprind patru categorii – conservare, cercetare, contribuții exemplare și educație, formare și sensibilizare. Pentru fiecare categorie s-a reunit un juriu distinct compus din experți independenți din întreaga Europă. Toți câștigătorii primesc o placă sau un trofeu. Cei șase câștigători ai „marelui premiu” primesc, în plus, câte 10 000 EUR.

Printre câștigătorii premiilor 2012 , la Categoria 1 — Conservare, se numără și proiectul de restaurare și punere în valoare a Mănăstirii Golia, jud. Iași, al cărui proiect a fost elaborat in cadrul Departamentului de Programe al Institutului National al Patrimoniului.

Patrimoniul cultural aduce o contribuție semnificativă, și deseori subestimată, la dezvoltarea și crearea de locuri de muncă. Sectorul reprezintă o parte importantă a industriilor culturale și creative, care oferă locuri de muncă pentru 8,5 milioane de persoane în UE și contribuie cu 4,5 % la PIB-ul Europei. Se estimează că investițiile în conservarea patrimoniului cultural efectuate de organisme publice și private totalizează 5 miliarde EUR pe an. Cifrele publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că 40 % din turismul mondial conține o componentă culturală. De asemenea, patrimoniul cultural este o resursă esențială pentru dezvoltarea durabilă și coeziunea socială.

Premiile beneficiază de sprijinul programului Cultura al Uniunii Europene, care a investit, începând cu 2007, circa 30 de milioane EUR în cofinanțarea proiectelor de patrimoniu. Și alte programe cu finanțare UE asigură sprijin: Fondul european de dezvoltare regională a alocat 6 miliarde EUR pentru cultură pentru perioada 2007-2013. Din această sumă, 3 miliarde EUR sunt destinați pentru protejarea și conservarea patrimoniului cultural, 2,2 miliarde EUR pentru dezvoltarea infrastructurii culturale și 775 de milioane EUR pentru cofinanțarea serviciilor culturale, precum formarea profesională, educația în domeniul artelor și al patrimoniului, promovarea itinerarelor culturale, etc. Alți 150 de milioane EUR au fost puși la dispoziție începând cu 1998 prin intermediul programelor-cadru ale UE pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.

Pentru informații suplimentare:

Prezentările proiectelor câștigătoare (site-ul internet al Europa Nostra)

http://ec.europa.eu/culture

Site-ul internet al comisarului Androulla Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

http://www.europanostra.org

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Categoria 1 — Conservare,

· Institut de Sociologie Solvay, Bruxelles, BELGIA

· „Second Temple Cycle” painted wall panels (panourile pictate „Second Temple Cycle”) din Kunststätte Bossard, Jesteburg, GERMANIA

· The Averof building (clădirea Averof), Școala de arhitectură, Universitatea Tehnică Națională, Atena, GRECIA

· Windmills of the Monastery of St John the Theologian (morile de vânt de la Mănăstirea Sf. Ioan Teologul), Chora, Patmos, GRECIA

· Ancient Citadel at Aghios Andreas (vechea cetate din Aghios Andreas), Sifnos, GRECIA

· Royal Spanish College (Colegiul regal spaniol), Bologna, ITALIA

· Liubavas Manor Watermill Museum (muzeul-moară de la castelul Liubavas), Vilnius, LITUANIA

· The Portuguese Synagogue Complex (complexul sinagogii portugheze), Amsterdam, ȚĂRILE DE JOS

· The Six Historical Organs of the Basilica of Mafra (cele șase orgi vechi din Basilica Palatului Mafra), PORTUGALIA

· Golia Monastery (Mănăstirea Golia), Iași, ROMÂNIA

· Fortifications of Pamplona (fortificațiile din Pamplona), SPANIA

· Ene.térmica, National Energy Museum (Muzeul Național al Energiei), Ponferrada, SPANIA

· Number 2 Blast Furnace (Furnalul înalt numărul 2), Sagunto, SPANIA

· Miletos Ilyas Bey Complex (complexul Miletos Ilyas Bey), Balat, TURCIA

· Poundstock Gildhouse, Bude, Cornwall, REGATUL UNIT

· Leighton House Museum, Londra, REGATUL UNIT

Categoria 2 — Cercetare

· Innovative protocol for the conservation of paintings on canvas (protocolul inovator pentru conservarea picturilor pe pânză), Paris, FRANȚA

· The Augustus Botanical code of Ara Pacis (Codul botanic al lui Augustus de la Ara Pacis), Roma, ITALIA

· Restoration study for the Nolla Palace (studiul de restaurare pentru Palatul Nolla), Meliana, SPANIA

Categoria 3 — Contribuții exemplare

· The Piraeus Bank Group Cultural Foundation (Fundația culturală a Grupului Piraeus Bank), Atena, GRECIA

· Paraschiva Kovacs, Satu Mare, județul Satu Mare, ROMÂNIA

· Allianoi Initiative and Dr. Ahmet Yaras (organizația Allianoi Initiative și Dr. Ahmet Yaras), Allianoi, TURCIA

· The Society for the Protection of Ancient Buildings (Societatea pentru protecția clădirilor vechi), Londra, REGATUL UNIT

Categoria 4 — Educație, formare și sensibilizare

· The Seaweed Bank (proiect de creare a unei „bănci de alge”), Laesoe DANEMARCA

· Work and restoration expertise in the rural areas of Joensuu (experiența de lucrări și de restaurare în zonele rurale din Joensuu), FINLANDA

· Teaching manual: The Fortifications of Vauban (manualul despre fortificațiile lui Vauban), Besançon, FRANȚA

· Improve a Heritage Site – Norwegian Heritage Foundation (valorificarea patrimoniului cultural – Fundația norvegiană pentru patrimoniu), Vågå, NORVEGIA

· Crossing Cultures: Transforming the Ashmolean Museum (Crossing cultures: transformarea muzeului Ashmolean), Oxford, REGATUL UNIT

România: Catalogul online „Pictură murală în biserici din secolele XVIII-XIX”

Catalogul online „ Pictură murală în biserici din secolele XVIII-XIX” cuprinde 25 imagini digitale din arhiva CIMEC, fiind realizate între 2008-2010.

Vechimea bisericilor româneşti din lemn, pictate, coboară până în inima secolelor XVIII-XIX. Prin insolit şi expresivitate, picturile ce le împodobesc se îndepărtează, oarecum, de prescripţiile canoanelor bisericeşti, evocând în schimb, adesea, plastica modernistă. Zugrăvelile sunt păstrate în biserici de lemn răspândite în sate din Oltenia precum şi în partea centrală şi nordică a Transilvaniei.

Redactor: Florentina Udrea

Web editor: Vasile Andrei

Foto: Mihaela Ghiţă, Horia Mitrofan şi arhiva CIMEC

www.cimec.ro

Pictură murală în biserici din secolele XVIII-XIX, catalog online pe picasa.com