București: prelegerea “Conservarea pragmatică a mediului istoric – o examinare a unor inițiative transnaționale de formare”, luni, 22 mai, ora 17

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Departamentul Istoria şi Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

Pragmatic Conservation of the Historic Environment – an examination of transnational skills training initiatives in the UK, Poland, Slovenia, China and Romania.

Conservarea pragmatică a mediului istoric -o examinare a unor iniţiative transnaţionale de formare, din Marea Britanie, Polonia, Slovenia, China şi România.
by
Colin Richards MBE

Luni, 22 mai, ora 17 Sala Frescelor

Prelegerea se desfăşoară în limba engleza
durata prelegerii este de lh30, urmată de discuţii
informaţii suplimentare: conf. dr. Ştefan Bâlici, 0723-218.856

Câmpina: “B. P. Hasdeu in memoriam” la Castelul “JULIA HASDEU”, sâmbătă, 25 februarie 2017, orele 11.00

iulia_hasdeu_castle

Primăria şi Consiliul Local Câmpina

Muzeul Memorial “B.P. HASDEU”

 

organizează

 

“B. P. Hasdeu in memoriam”

 

la Castelul “JULIA HASDEU”, sâmbătă, 25 februarie 2017, orele 11.00,

 

Prelegeri

 

Prof. dr. I. Oprişan

„Obiectiv: secolul XII. Preliminarii la „Istoria critică a Românilor””

 

Prof. dr. Stancu Ilin

„Un portret: B. P. Hasdeu, în viziunea fiicei sale, Julia”

 

Prof. Mircea Coloşenco

„Romanul epistolar hasdeean”

 

Lansare de carte

 

„Istoria culturii în Dacia”

de B. P. Hasdeu,

ediție îngrijită şi prefață de I. Oprişan.

Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2017.

 

„Dintre sute de femei… Prezențe feminine în scrisul românesc actual”

de Mioara Bahna,

Iaşi, Editura TipoMoldova, 2016

 

„Întunericul. Alte elegii de pe strada mea”

de Florin Dochia,

Râmnicu Sărat, Editura Rafet, 2017

 

Recital muzical

 

Dragoș Mihai chitară (Palatul Copiilor Ploiești)

J.Ratz – Habanera

Andantino – Ferdinando Carulli

Vals de Bartolome Calatuyud

Pitei David (Palatul Copiilor Ploiești)

Sonatina – Niccolo Paganini

Pitei Bianca (Palatul Copiilor Ploiești)

Chorors de Domingo Semenzato

Mincu Mihai Daniel (Palatul Copiilor Ploiești)

Fernando Sor – studiul in Si-minor

Romanță

Rafael Nichita (C.N.”Carmen Silva”)

Două pise – Maria Cernovodeanu

David Nichita (C.N.”Carmen Silva”)

J.S.Bach – Poloneza

Ana Raicu –Vioară (C.N.”Carmen Silva”)

Adagio – George Enescu

Concert în La-minor – J. S. Bach

Bogdan Găzdac-chitară clasică (Palatul Copiilor Ploiești)

Se Ela Perguntar – Dilermando Reis

Bolero – de Napoleon Coste

Mihai Nichita-pian

Choral”Jessus Joi of man desiring” – J. S. Bach

Ganță Clara – vioară

Concertul în La minor – Antonio Vivaldi

Pleyel opus 48 nr 1, partea I

Expoziție de artă plastică

 

„Senzorial şi extra-senzorial”

 

Expune Manuela Toderaş, artist plastic

dr. Jenica Tabacu

București: prelegerea „Omul şi libertatea sa nu sunt de vânzare”, Raluca Tomi, joi, 30 iunie 2016, ora 11

afis Interferente (pt.internet)

ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

vă invită la ciclul de conferinţe desfăşurat sub genericul

„INTERFERENŢE”

Prezintă

Raluca Tomi

(Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti)

 

„Omul şi libertatea sa nu sunt de vânzare”.

Influenţe externe asupra aboliţionismului românesc

 

Joi, 30 iunie 2016, ora 1100

Sediul central al Arhivelor Naţionale, bd. Regina Elisabeta nr. 49

www.arhivelenationale.ro

București: prelegerea Dunărea sacră şi împărătească, joi, 21 ianuarie 2016, ora 11.00

Dunărea sacră şi împărătească

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Clubul România – UNESCO şi Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO vă invită joi, 21 ianuarie 2016, ora 11.00 la prelegerea Dunărea sacră şi împărătească, prima din ciclul consacrat Dunării  susţinut de reputatul istoric Nicolae Petrescu.

Evenimentul va avea loc în Sala V.I.Popa, Şoseaua Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucureşti

Biroul COMUNICARE, RELATII PUBLICE:

Iulia Grumazescu – Director Comunicare, Pedagogie Muzeala

Andreea Nanciu – Comunicare si Relatii Publice
Ela Soltuz – Comunicare si Relatii Publice

Telefon: 317. 91. 03/ interior 178
Soseaua Kiseleff nr. 28-30, sector 1, Bucuresti

http://www.muzeul-satului.ro
https://www.facebook.com/pages/Muzeul-National-al-Satului-Dimitrie-Gusti/151598721549409?ref=hl

București: o serie săptămânală de prelegeri cu artiștii participanți la Bucharest Biennale 6

10342624_753719988001986_857673814_n

Expose Practice: Zoltán Béla
Joi 3 Iulie 2014, 19.00
Artist Talk – @ PAVILION | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
C.A. Rosetti 36 (intrare din Str. Jean Louis Calderon)
Expose Practice este o serie săptămânală de prelegeri cu artiștii participanți la Bucharest Biennale 6, prezenți la București. Vorbitorii vor discuta despre practica lor artistică, metodele de cercetare și gândire, într-un mediu informal.
Seria de discuții este generată de curatorul Bucharest Biennale 6, Gergő Horváth.
Prelegerea va fi ținută în limba română.
Zoltán Béla (n. 1977 în Târgu-Mureș ) este unul din artiștii prezenți în cadrul celei de-a 6 ediții a Bienalei București. Zoltán Béla a terminat Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, departamentul de Pictură (2001). El folosește diverse medii, precum pictură sau instalații. Felul de a picta este realist, încărcat cu referințe istorice și înțelesuri metafizice inspirate din propria biografie, dar și din istoria recentă a Europei de Est, care se adresează sentimentelor privitorului și tinde să identifice momentele importante ale unei întregi generații formate în perioadă comunistă. Ceea ce leagă aceste aspecte este senzația de estetică romantică. El se inspiră dintr-o arhivă personală de memorii, experiențe și sentimente. “Picturile mele poartă semnul antitezei, câte o dată ca o terapie pentru a scăpa de frici interioare, câte o dată ca o oglindă a realității. Compoziția, lumina și contrastele sunt foarte importante pentru mine, ca o moștenire a Școlii de Artă de la Cluj și Baia Mare. Adaug amprenta personală la memoria est europeană colectivă a copilăriei, tinereții și maturității. Subiectele sunt variate, terapia prin artă continuă”. În prezent, artistul trăiește și lucrează în București.
Expoziții Personale (selecție): 2015 – Campoi Gallery, Munchen, De 2014- Anca Poterașu Gallery, București, R); 2014 – Marina Gisich Gallery, Sankt Petersburg, RU; 2012- Traces, Anca Poterașu Gallery, Bucharest, RO; 2011 – In meditation: Feeling the Silence, Anca Poteraşu Gallery, Bucharest, RO; 2010 – A certain time, a certain place, a certain state, Little Yellow Studio, București, RO; 2009 – Self Reflecting 30, Point Contemporary Gallery, Bucureștit, RO; 2009 – Transition Icons (curated by Valerio Dehò and Cosmin Năsui), Carini & Donatini Gallery, IT 2007 – Car Wreck, Sadaba, ES.
Expoziții de Grup (selecție): 2012 – Curator’s Network- Brukenthal Museum, Sibiu, RO; 2011 – The New Figurative – Victoria Art Centre, București, RO; 2011 – Coloring the Grey – The 4th Moscow Biennale of Contemporary Art, RU; 2011 – I Am a Romanian: The Bucharest – Tel Aviv Route, IL 2010 – Out Of Sacred (with Andres Serrano, Shirin Neshat, Kehinde Wiley, Bruno Zanichelli, Ciprian Mureşan) – Arezzo, IT; 2010 – Police the Police, Bienala Tinerilor Artiși, Ediția 4, București, RO; 2010 – The Berlin Wall – Promenade Gallery, Vlore, Albania, AL.
Image:  Zoltán Béla, 1-11683, cască din Al Doilea Război Mondial, nichelată în crom, aripi de vultur, 66 x 55 x 44 cm. Courtesy of the artist, Anca Poterașu Gallery and Bucharest Biennale.

Expose Practice: Zoltán Béla
Joi 3 July 2014, 19.00
Artist Talk – @ PAVILION | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
C.A. Rosetti 36 (entrance from Jean Louis Calderon Street)
Expose Practice is a weekly series of talks in Pavilion – center for contemporary art & culture by the artists which are participants in Bucharest Biennale 6 and present in Bucharest. The talks invite the speakers to discuss their practice, research methodologies and thinking in an informal setting.
The series is generated by the curator of Bucharest Biennale 6, Gergő Horváth.
The talks will be held in Romanian.
Zoltán Béla (b. 1977 in Târgu-Mureş, RO) graduated from the University of Arts and Design, Cluj-Napoca, Department of Painting (class of 2001). He uses a rather wide range of media, such as painting, installations or objects. His painting is realistic, loaded with historical references and metaphysical significances inspired from his personal biography, but also from the East-European recent history track, which address to the viewer’s feelings and tend to identify the important moments of an entire generation formed in the communist period. What links all these aspects is a feeling of aesthetic romanticism. He draws inspiration from my very personal archive of memories, experiences and feelings. “My paintings bear the mark of antithesis, sometimes as a therapy to purge inner fears, sometimes as a mirror of reality. Composition, light and contrasts are very important for me, as a heritage from the Baia Mare and Cluj Schools of Art. I add my warm personal touch to the collective memory of an Eastern European childhood, youth, and maturity. Subjects keep varying, therapy through art continues”. He currently lives and works in Bucharest.
Solo Exhibitions (selection): 2015 – Campoi Gallery, Munchen, De 2014- Anca Poterasu Gallery, Bucharest, Ro 2014 – Marina Gisich Gallery, Sant Petersburg, RU 2012- Traces, Anca Poterasu Gallery, Bucharest, Ro 2011 – In meditation: Feeling the Silence, Anca Poteraşu Gallery, Bucharest, RO 2010 – A certain time, a certain place, a certain state, Little Yellow Studio, Bucharest, RO 2009 – Self Reflecting 30, Point Contemporary Gallery, Bucharest, RO 2009 – Transition Icons (curated by Valerio Dehò and Cosmin Năsui), Carini & Donatini Gallery, IT 2007 – Car Wreck, Sadaba, ES.
Group Exhibitions (selection): 2012- Curator’s Network- Brukenthal Museum, Sibiu, Ro 2011 – The New Figurative – Victoria Art Centre, Bucharest, RO 2011 – Coloring the Grey – The 4th Moscow Biennale of Contemporary Art, RU 2011 – I Am a Romanian: The Bucharest – Tel Aviv Route, IL 2010 – Out Of Sacred (with Andres Serrano, Shirin Neshat, Kehinde Wiley, Bruno Zanichelli, Ciprian Mureşan) – Arezzo, IT 2010 – Police the Police, The 4th Bucharest Biennial of Young Artists, Bucharest, RO 2010 – The Berlin Wall – Promenade Gallery, Vlore, Albania, AL.
Image:  Zoltán Béla, 1-11683, WWII helmet, nickeled with chrome plating, buzzard wings, 66 x 55 x 44 cm. Courtesy of the artist, Anca Poterașu Gallery and Bucharest Biennale.BUCHAREST BIENNALE
Bucharest International Biennial for Contemporary Art
Str. C.A. Rosetti nr. 36 (crossing with Str. Jean Louis Calderon),
Bucharest 020015, Romania

T: + 4 021 310 5469

E: [email protected]

W: www.bucharestbiennale.org

FB: www.fb.com/BucharestBiennial

This is a project by PAVILION – journal for politics and culture.
www.pavilionjournal.org

PAVILION, BUCHAREST BIENNALE and PAVILION CENTER are projects devised and founded by Răzvan Ion and Eugen Rădescu.
BUCHAREST BIENNALE is a registered mark.

București: Expose Practice: Marilena Preda-Sânc

globul

Expose Practice: Marilena Preda-Sânc

Joi 5 iunie 2014, 19.00
Artist Talk – @ PAVILION | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
Str. C.A. Rosetti 36 (intrarea din str. Jean Louis Calderon)
Expose Practice este o serie săptămânală de prelegeri cu artiștii participanți la Bucharest Biennale 6, prezenți la București. Vorbitorii vor discuta despre practica lor artistică, metodele de cercetare și gândire, într-un mediu informal.
Seria de discuții este generată de curatorul Bucharest Biennale 6, Gergő Horváth.
(Prelegerea va fi ținută în limba română.)
Marilena Preda-Sânc face parte din generația anilor 1980, fiind considerată una dintre primele reprezentante ale curentului feminist în arta contemporană din România. Marilena Preda-Sânc a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu în anul 1979. Este Doctor în Arte Vizuale și, din 2008, profesor la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti și președinte al Filialei de Pictură București UAP din România. Alte funcții ocupate: redactor-şef al Revistei Contrapunct; Membră AICA (Asociaţia Internaţională a Criticilor de Artă); Membră fondatoare ARFA (Asociaţia Română a Femeilor de Artă). Este coordonatoare a proiectelor de Licență și Master de Artă în Spaţiul Public.

Imagine: Marilena Preda-Sânc, Glob, obiect, globul pământesc, cuie, 35 x 35 x 35 cm, 1999. Courtesy of the artist and Bucharest Biennale.


Expose Practice: Marilena Preda-Sânc
Thursday 5 June 2014, 19.00
Artist Talk – @ PAVILION | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
C.A. Rosetti 36 (entrance from Jean Louis Calderon Street)
Expose Practice is a weekly series of talks in Pavilion – center for contemporary art & culture by the artists which are participants in Bucharest Biennale 6 and prezent in Bucharest. The talks invite the speakers to discuss their practice, research methodologies and thinking in an informal setting.
The series is generated by the curator of Bucharest Biennale 6, Gergő Horváth.
(The talks will be held in Romanian.)
Marilena Preda-Sânc is part of the 1980’s generation of artists. She is considered one of the first representatives of the feminism in the contemporary art in Romania. She graduated from the Institute of Fine Arts “Nicolae Grigorescu” in 1979. She has a PHD. in Visual Arts and, from 2008, she is a professor at the National University of Arts, Bucharest and President of Bucharest Painting Department of Romanian Fine Artists’ Union. Other positions held are: Editor in Chief – Contrapunct Magazine; Member of AICA (International Association of Art Critics); Founding Member of ARFA (Romanian Association of Women in the Arts); Coordinator of BA and MA projects of Public Art.

Image: Marilena Preda-Sânc (RO), Globe, object, world globe, nails, 35 x 35 x 35 cm, 1999. Courtesy of the artist and Bucharest Biennale.


Strategic partner: UniCredit Țiriac Bank


BUCHAREST BIENNALE
Bucharest International Biennial for Contemporary Art
Str. C.A. Rosetti nr. 36 (crossing with Str. Jean Louis Calderon),
Bucharest 020015, Romania

T: + 4 021 310 5469

E: [email protected]

W: www.bucharestbiennale.org

FB: www.fb.com/BucharestBiennial

This is a project by PAVILION – journal for politics and culture.
www.pavilionjournal.org

PAVILION, BUCHAREST BIENNALE and PAVILION CENTER are projects devised and founded by Răzvan Ion and Eugen Rădescu.
BUCHAREST BIENNALE is a registered mark.