Loading Evenimente

« Toate Evenimente

București: Geometrii Post-Sistem în arta românească de acum

25 September, 2019 - 27 January, 2020

MARe/Muzeul de Artă Recentă

: , , :

(Please scroll down for English version)

Artiști: A.L.B (Andreea-Lorena Bojenoiu), Radu Comșa, Giulia Cretulescu, Roberta Curcă, Lucian Hrisav, KITRA (Kitră), Lost Optics, Florentina Otari, Pandele Pandele, Laurian Popa, Mircea Popescu, Constantin Rusu, Virginia Toma, Alexandru Wams.

GPS, Geometrii Post-Sistem este prima expoziție prospectivă organizată de către MARe/Muzeul de Artă Recentă.

De la ”Dealuri și câmpii. Ion Țuculescu și Horia Bernea” (organizată la Muzeul de Artă Craiova, în 2015), la ”Emigrarea interioară. Ștefan Bertalan” (la Muzeul Brukenthal, în 2016) sau ”Ion Grigorescu. Opera Pictată” (la MNAR, în 2017) și până la seria de expoziții temporare din 2018-2019, ”Rai din iad”, ”Tricolor” și ”Fete de vis”, prezentate la sediul MARe din București, expozițiile au fost concepute mereu retrospectiv.

Punctul de fugă a fost plasat în trecut, pentru a da adâncime analitică și contextuală conceptului curatorial, prin forarea în istoria artei românești, uneori până la mijlocul secolului 19. Demersul a fost consecvent și la nivel logistic, prin colaborarea cu peste 20 de muzee importante din țară și cu colecții private din țară și din străinătate. Protocolul curatorial al acestor expoziții a respectat mereu canonul muzeologic clasic.

În spiritul veritabilei diversități pe care și-a asumat-o de la început, acum MARe își propune să ofere nu oglinda istoricizată a unui concept, ci să prospecteze o realitate în schimbare, chiar actualitatea cea mai fierbinte a momentului artistic local, reprezentată prin lucrările celor 14 tineri artiști provenind din cele mai prolifice zone artistice la ora actuală – București, Timișoara și Cluj.

Întregul protocol muzeologic este schimbat pentru GPS – lucrările nu sunt etalate prețios, ci se dezlănțuie impetuos, înfipte în pereții muzeului, acolo unde nu te aștepți, în poziții incomode, precare și inedite, printr-o combinație de tehnici, mijloace și texturi care merg de la paie și spray la fiare și artă video. Colaborarea a fost direct cu artiștii, nu cu muzeele, iar selecția lucrărilor pre-existente s-a combinat cu producția unor lucrări noi, multe dintre ele site specific.

Ansamblul orbitează în jurul geometricului, așa cum a fost acesta reinventat în ultimul deceniu de noile practici artistice, sub presiunea complementară și formativă a graffiti-ului și a artei digitale, având ca vector contrastul dintre exterioritatea cea mai concret materială – strada, și interioritatea cea mai fantazată imaginar – virtualul internetului.

Prin lucrările celor 14 artiști, GPS cartografiază acest nou relief artistic și mentalitatea sa creatoare, în mod specific relaxată, care nu mai este prizoniera marilor teorii idealiste și progresiste ale abstracționiștilor din anii ‘60-‘70, dar nu mai are nici aspirația perfecționistă formalistă și frecvent decorativă a moderniștilor abstracți târzii, ai anilor ‘80.

GPS prezintă un segment artistic dinamic, marcat de proliferarea fără precedent a practicilor eliberate de ideologii, a tehnicilor eliberate de metodologii și a semioticilor eliberate de simbologii moralizatoare, de idealuri absolute și de militantisme exclusiviste. GPS propune o artă pragmatică, urbană, incisivă vizual și fluidă mental, deloc umorală, dar cu simțul umorului, cuprinsă de acea jubilație ce corespunde unei civilizații confuze, dar expansive.

Curatori: Erwin Kessler, Carola Chișiu, Dan Popescu

EN

MARe/Museum of Recent Art Bucharest,

: , ,

Artists: A.L.B. (Andreea-Lorena Bojenoiu), Radu Comșa, Giulia Cretulescu, Roberta Curcă, Lucian Hrisav, KITRA (Kitră), Lost Optics, Florentina Otari, Pandele Pandele, Laurian Popa, Mircea Popescu, Constantin Rusu, Virginia Toma, Alexandru Wams.

GPS, Geometrii Post-Sistem (Post-System Geometries) is the first prospective exhibition organized by MARe.

From ”Hills and Fields. Ion Ţuculescu and Horia Bernea” (organized at the Art Museum from Craiova, in 2015), to ”Inner Emigration. Ştefan Bertalan” (at Brukenthal Museum, in 2016) or ”Ion Grigorescu. The Painted Work” (at the National Museum of Romanian Art, in 2017) and up to the series of temporary group shows from 2018-2019, ”Hell’s Heaven”, ”Tricolor” and ”Fair Maidens”, presented at MARe headquarters from Bucharest, the exhibitions have always been conceived retrospectively.

All the previous routes converged in the past, in order to give analytic and contextual depth to the curatorial concept, by drilling in the history of Romanian art, sometimes down to the mid 19th century. The enterprise has been constant also from a logistic point of view – these exhibitions meant the collaboration with over 20 important museums throughout the country and with private local and foreign collections. The curatorial protocol always respected the classical museological canon.

Sporting the spirit of genuine diversity flagged from the very beginning, MARe now proposes to offer not the historicized mirror of a concept, but to prospect a changing reality, the very hottest contemporaneity of the local artistic moment, represented through the works of the 14 young artists coming from the most prolific artistic centers from Romania – Bucharest, Timișoara and Cluj.

The entire protocol of the museum is modified for GPS – the works are no longer preciously showcased but bluntly unleashed, fleshed in the walls of the museum, where you least expect them, in uncomfortable, crooked and surprising positions, in a combination of techniques, methods and textures covering the whole scale from hay to spray and from wire to video. The collaboration was directly with the artists, not with the museums, and the selection of the pre-existing works went in parallel with the production of new works, many site specific.

Geometry comprises the nucleus, the geometric as it was reinvented in the last decade by the new artistic practices, under the complementary and formative pressure of graffiti and of digital art, with a vector in the contrast between the most materially concrete exteriority – the street, and the most airily fantasized interiority – the virtual. Through the works of the 14 artists, GPS maps this new artistic landscape and its creative mentality, typically relaxed, which is no longer the prisoner of great idealist and progressivist theories of the 60’s-70’s abstraction, nor does it display the formalist and fervently decorative perfectionism of the late abstract modernists of the 80’s.

GPS presents a dynamic artistic sector, marked by the unprecedented proliferation of ideology-free practices, of methodology-free techniques and of moral-free semiotics with no exclusivist absolutes or protests. GPS proposes a pragmatic, urban art, visually poignant and mentally fluid, humorous not humoral, striking the elation of confused yet expansive civilizations.

Curators: Erwin Kessler, Carola Chișiu, Dan Popescu

Detalii

Start:
25 September
End:
27 January, 2020
Eveniment Category:

Loc de desfășurare

MARe/Muzeul de Artă Recentă
Primăverii nr 15
București, București Romania
+ Harta Google
Sit web:
https://www.facebook.com/MuzeulDeArtaRecenta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *