București: Conferinţa Naţionalã Zilele Europene ale Patrimoniului şi educaţia non-formalã

2

Conferinţa Naţionalã Zilele Europene ale Patrimoniului şi educaţia non-formalã

28 octombrie 2016, ora 9.00

Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

 

Invitãm profesorii sã se înscrie pentru participare directã sau indirectã şi sã trimitã pânã la data de 15 octombrie o scurtã prezentarein format word ( max.2 pagini) referitoare la patrimoniul material şi/sau imaterial al regiunii, comunitãţii din care fac parte sau la un obiectiv/monument de patrimoniu care se poate constitui într-un punct de interes pentru elevii sãi. Precizãm ca aceastã primã Conferinţã şi rezultatele, alãturi de contribuţiile dvs, vor fi publicate ulterior la Editura Atelier Didactic a CCD Bucureşti iar profesorii vor primi un certificat de participare.

 

Organizatori:

· Comisia Naţionalã a Romaniei pentru UNESCO

· Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

· Centrul de Informare Europe Direct Bucuresti

· platforma culturalã Comparative Icons – Art Gallery

Comitetul de organizare :

Prof.dr. Roxana Zanea, [email protected]

Prof.metodist Gabriela Şubã, [email protected]

Cristina Butescu, Specialist Programe, Subcomisia Educaţie, www.cnr-unesco.ro

Daniel BUTUCEL, http://efden.org, [email protected]

 

 

Conferinţa Naţionalã va reflecta preocupãrile cadrelor didactice referitoare la teme majore precum cunoaşterea, promovarea şi conservarea patrimoniului naţional în rândul comunitãţii de cadre didactice şi elevi din instituţiile publice de învãţãmant.

Având în vedere tema fixatã pentru anul acesta “Heritage and Communities”, prin aceastã Conferinţã Naţionalã propunem sã luãm în considerare o comunitate precum cea a profesorilor proveniţi din regiuni / spaţii cu încãrcãtura culturalã şi istoricã relevantã pentru conceptul de patrimoniu naţional şi sã invitãm cadrele didactice sã evoce relaţia lor cu moştenirea culturalã a regiunii din care fac parte şi modul în care se implicã alãturi de elevii lor în realizarea dezideratelor mai sus amintite.

 

Conferinta se doreşte a consolida o initiativã naţionalã la nivelul învãţamântului preuniversitar, care sã favorizeze cunoaşterea de cãtre copiii şi adolescenţi a unor situri, obiecte, monumente de patrimoniu romanesc prin promovarea unor activitãţi extracurriculare cum ar fi :

Ø vizite specializate,

Ø realizarea unei baze de date cu profesorii şi scolile interesate,

Ø organizarea unor ateliere de dezbatere,

Ø realizarea unui ghid online disponibil pentru elevi şi profesori,

Ø constituirea unei echipe de profesori-coordonatori,

Ø realizarea unei sitografii destinate problematicii patrimoniului şi a unor instrumente pedagogice,

Ø realizarea unei pagini de facebook şi a unui blog,

Ø promovarea unor concursuri şcolare pentru programul Scoala Altfel.

 

Conferinţa va pune accentul pe promovarea şi sensibilizarea comunitãţii didactice faţã de noţiuni precum :

· ideea de risc în patrimoniu,

· salvarea şi protejarea patrimoniului

· promovarea în rândul cadrelor didactice a Listei patrimoniului mondial, a Listei patrimoniului românesc precum şi a multitudinii de instrumente elaborate de UNESCO pentru profesori în cadrul iniţiativei Education au patrimoine mondial.

 

 

Ĩn plus Conferinţa îşi propune sã fie un forum de dezbateri referitor la o serie de probleme şi interese ale comunitatii cadrelor didactice vis-a-vis de:

· consolidarea identitãţii culturale naţionale şi transnaţionale

· conştientizarea imaginii despre sine ca locuitor al unui spaţiu/comunitate

· deschiderea spre înţelegerea valorilor patrimoniale ale comunitãţii/regiunii

· promovarea unei dimensiuni expresive a formãrii culturale a elevilor

Beneficiarii acestui prim proiect vor fi elevii din şcolile generale şi liceele din Bucureşti şi din ţarã. Conferinţa va avea un numãr aproximativ de 30 de profesori din mediul preuniversitar participanţi, profesori din domenii diferite (istorie, geografie, istoria artei, educaţie civicã, literaturã) dar şi invitaţi din randul specialiştilor în domeniu.

Conferinţa se va încheia cu un comunicat oficial care va constitui punctul de plecare a viitorului proiect ce se va desfãsşura pe parcursul anului şcolar. O declaraţie de intenţie de colaborare / contract de parteneriat semnat între profesor şi co-organizatorii Conferinţei va fi punctual de plecare a viitoarei colaborãri.

La inceputul anului şcolar viitor Conferinţa se va reuni pentru a comunica şi a dezbate proiectele realizate de fiecare scoalã/profesor implicat şi pentru a propune noi demersuri.

Precizãm ca aceastã primã Conferinţã şi rezultatele, alãturi de contribuţiile dvs, vor fi publicate într-un volum la Editura Atelier Didactic a CCD Bucureşti iar profesorii vor primi un certificat de participare.

Conferinta va avea loc la : CCD a Municipiului Bucureşti

Adresa: Splaiul Independentei, nr.315 A, sector 6

Metrou: Grozăveşti, Petrache Poenaru
RATB: tramvaie – 1, 11, 35; autobuze – 105, 601

Bucureşti: Conferinţa Naţionalã Zilele Europene ale Patrimoniului 28 octombrie 2016

Conferinţa Naţionalã Zilele Europene ale Patrimoniului

28 octombrie 2016

Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

Va invitãm la Conferinţa Naţionalã organizatã în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, Comisia Naţionalã a Romaniei pentru UNESCO precum şi Centrul de Informare Europe Direct Bucuresti, pe 28 octombrie 2016, cu ocazia manifestãrilor generale ce vor avea loc anul acesta în luna septembrie dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului (http://europeanheritagedays.com) sub egida Consiliului Europei şi a Comisiei Europene.

 

Conferinţa Naţionalã va reflecta preocupãrile cadrelor didactice referitoare la teme majore precum cunoaşterea, promovarea şi conservarea patrimoniului naţional în rândul comunitãţii de cadre didactice şi elevi din instituţiile publice de învãţãmant.

Având în vedere tema fixatã pentru anul acesta “Heritage and Communities”, prin aceastã Conferinţã Naţionalã propunem sã luãm în considerare o comunitate precum cea a profesorilor proveniţi din regiuni / spaţii cu încãrcãtura culturalã şi istoricã relevantã pentru conceptul de patrimoniu naţional şi sã invitãm cadrele didactice sã evoce relaţia lor cu moştenirea culturalã a regiunii din care fac parte şi modul în care se implicã alãturi de elevii lor în realizarea dezideratelor mai sus amintite.

 

Conferinta se doreşte a consolida o initiativã naţionalã la nivelul învãţamântului preuniversitar, care sã favorizeze cunoaşterea de cãtre copii şi adolescenţi a unor situri, obiecte, monumente de patrimoniu romanesc prin promovarea unor activitãţi extracurriculare cum ar fi :

Ø vizite specializate,

Ø realizarea unei baze de date cu profesorii şi scolile interesate,

Ø organizarea unor ateliere de dezbatere,

Ø realizarea unui ghid online disponibil pentru elevi şi profesori,

Ø constituirea unei echipe de profesori-coordonatori,

Ø realizarea unei sitografii destinate problematicii patrimoniului şi a unor instrumente pedagogice,

Ø realizarea unei pagini de facebook şi a unui blog,

Ø promovarea unor concursuri şcolare pentru programul Scoala Altfel.

 

Conferinţa va pune accentul pe promovarea şi sensibilizarea comunitãţii didactice faţã de noţiuni precum :

· ideea de risc în patrimoniu,

· salvarea şi protejarea patrimoniului

· promovarea în rândul cadrelor didactice a Listei patrimoniului mondial, a Listei patrimoniului românesc precum şi a multitudinii de instrumente elaborate de UNESCO pentru profesori în cadrul iniţiativei Education au patrimoine mondial.

 

 

Ĩn plus Conferinţa îşi propune sã fie un forum de dezbateri referitor la o serie de probleme şi interese ale comunitatii cadrelor didactice vis-a-vis de:

· consolidarea identitãţii culturale naţionale şi transnaţionale

· conştientizarea imaginii despre sine ca locuitor al unui spaţiu/comunitate

· deschiderea spre înţelegerea valorilor patrimoniale ale comunitãţii/regiunii

· promovarea unei dimensiuni expresive a formãrii culturale a elevilor

Beneficiarii acestui prim proiect vor fi elevii din şcolile generale şi liceele din Bucureşti şi din ţarã. Conferinţa va avea un numãr aproximativ de 30 de profesori din mediul preuniversitar participanţi, profesori din domenii diferite (istorie, geografie, istoria artei, educaţie civicã, literaturã) dar şi invitaţi din randul specialiştilor în domeniu.

Conferinţa se va încheia cu un comunicat oficial care va constitui punctul de plecare a viitorului proiect ce se va desfãsşura pe parcursul anului şcolar. O declaraţie de intenţie de colaborare / contract de parteneriat semnat între profesor şi co-organizatorii Conferinţei va fi punctual de plecare a viitoarei colaborãri.

La inceputul anului şcolar viitor Conferinţa se va reuni pentru a comunica şi a dezbate proiectele realizate de fiecare scoalã/profesor implicat şi pentru a propune noi demersuri.

Invitãm aşadar profesorii interesaţi de o colaborare în cadrul acestei Conferinţe Naţionale sa pregãteascã o scurtã prezentare referitoare la patrimoniul material şi/sau imaterial al regiunii, comunitãţii din care fac parte sau la un obiectiv/monument de patrimoniu care se poate constitui într-un punct de interes pentru elevii sãi.

Putem lua în considerarea şi aplicaţiile profesorilor care din motive obiective nu pot participa la Conferinţã dar doresc sã se implice în proiectele viitoare.

Precizãm ca aceastã primã Conferinţã şi rezultatele, alãturi de contribuţiile dvs, vor fi publicate într-un volum la Editura Atelier Didactic a CCD Bucureşti iar profesorii vor primi un certificat de participare.

Organizatori:

· Comisia Naţionalã a Romaniei pentru UNESCO

· Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

· Centrul de Informare Europe Direct Bucuresti

Comitetul de organizare :

Prof.dr. Roxana Zanea, [email protected]

Prof.metodist Gabriela Şubã, [email protected]

Cristina Butescu, Specialist Programe, Subcomisia Educaţie, www.cnr-unesco.ro

Conferinta va avea loc la : CCD a Municipiului Bucureşti

Adresa: Splaiul Independentei, nr.315 A, sector 6

Metrou: Grozăveşti, Petrache Poenaru
RATB: tramvaie – 1, 11, 35; autobuze – 105, 601