1. Events
  2. Call for papers

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

APEL LA CONTRIBUȚII Simpozionul de Artă și Istoria artei – Ediția a Vl-a 18 Noiembrie 2022« București „De la tradiționalism la modernism”

Muzeul Municipiului București Bulevardul Ion C. Brătianu 2, București, București

Simpozionul de Artă și Istoria artei - Ediția a Vl-a 18 Noiembrie 2022« București „De la tradiționalism la modernism” — > > For English, please scroll down << — Prin acest simpozion realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea istoricilor de artă și specialiștilor activi în domeniul artistic la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate, inclusiv din domeniul conservării și restaurării. Sunt acceptate prezentări care reflectă activitatea teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă, curatorilor, conservatorilor, restauratorilor, precum şi cea a artiştilor-creatori, consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice. Se pot aborda teme legate de conceptele de tradiționalism și modernism în artele plastice, cum s-au manifestat acestea în spațiul românesc, orientări tematice și stilistice, influențele tradiționaliste în arta modernă și tendințe în dezvoltarea artei românești din prima jumătate a secolului XX. Prezentările se vor susține, la alegere, în limba română sau în limba engleză, însă rezumatele vor fi bilingve. La acest simpozion sunt invitați să asiste toți cei care doresc să audieze prelegerile. TERMENUL LIMITA pentru înscriere și trimiterea rezumatelor este 18 octombrie 2022. Specialiștii interesați să susțină o prezentare în cadrul simpozionului sunt rugați să trimită o propunere pȃnă la data de 18 octombrie 2022. Propunerea va include titlul lucrării, un rezumat de maximum 500 de cuvinte şi un CV actualizat. Documentele vor fi trimise prin e-mail către adresa: pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro Selecția va fi realizată de către Consiliul Ştiințific al Simpozionului. Comunicarea susţinută în cadrul Simpozionului va fi publicată în Revista de Artă şi Istoria Artei a Muzeului Municipiului Bucureşti: http://muzeulbucurestiului.ro/revista-de-arta-si-istoria... Revista de Artă și Istoria Artei este un ambiţios proiect editorial. Aceasta este menită să valorifice, prin publicare, cercetarea în domeniul teoriei artei, istoriei artei româneşti/ universale și restaurării patrimoniului. Astfel, Muzeul Municipiului București va solicita contribuţii pentru publicarea următorului număr al Revistei ce se dorește a deveni un spațiu de dezbatere ştiinţifică pus la dispoziția specialiştilor, deschis unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studii ce valorifică cercetările din domeniile mai sus enunţate. + info https://fb.me/e/5j5t4LDw7

Apel la participare / Call for applications | BIENALA NAȚIONALĂ DE ARTĂ „CAMIL RESSU” GALAȚI | 1 octombrie – 27 noiembrie 2022

Muzeul de Artă Vizuală Galați Strada Tecuci 7, Galați, Galați

BIENALA NAȚIONALĂ DE ARTĂ „CAMIL RESSU” GALAȚI Ediția a II-a 1 octombrie – 27 noiembrie 2022 REGULAMENT DE PARTICIPARE Locul desfășurării acțiuniiꓽ – Muzeul de Artă Vizuală Galați. Data și locul vernisajuluiꓽ – 1 octombrie, ora 18.00, Muzeul de Artă Vizuală Galați. Condiții de participareꓽ • Pot participa artiști plastici profesionişti cu studii superiore de specialitate și/sau membri ai Uniunilor Artiștilor Plastici din România, cu lucrări de grafică, pictură, sculptură. • Fiecare artist poate participa la o singură secţie (la alegere între grafică, pictură, sculptură) cu 1-3 lucrări realizate în ultimii trei ani, ce nu au mai fost expuse până în prezent, din care comisia de selecție va alege una singură ce va participa la bienală. • Nu se admit diferenţe între materialul trimis în format digital şi cel predat către expunere. • Nu se acceptă un număr mai mare de 3 lucrări propuse către selecție. • Curatorii bienalei, membrii juriului, angajații Muzeului de Artă Vizuală Galați, persoanele ce au participat la elaborarea prezentului regulament sau materiale, documente de concurs, precum şi membrii conducerii Uniunii Artiştilor Plastici Galaţi implicaţi în organizarea bienalei sau asociaţii acestora ori rudele până la gradul al doilea (fraţi, nepoţi, bunici) sunt excluşi de la nominalizarea pentru premii. ​ Dimensiuni lucrăriꓽ Grafică (fără ramă): latura mare să nu depășească 100 cm. Pictură (fără ramă): latura mare să nu depășească 130 cm. Sculptură: dimensiuni maxime 100 cm x 50 cm x 50 cm. Înscriereꓽ • Înscrierea se face în perioada 5 – 20 iulie 2022 exclusiv online, prin e-mail, la următoarele adrese: – secția grafică: grafica@mavgl.ro; – secția pictură: pictura@mavgl.ro; – secția sculptură: sculptura@mavgl.ro. • E-mailul de înscriere trebuie să conţină obligatoriu următoarele atașamente: 1. Formularul de înscriere (Anexa 1); 2. Fotografiile lucrărilor în format jpg, calitate printabilă. Este important ca imaginile să fie de foarte bună calitate, pentru ca membrii juriului să poată face selecția într-un mod cât se poate de obiectiv. Titlurile martorilor fotografici vor cuprinde datele de identificare în următoarea ordine: numele autorului (conform cărții de identate), titlul lucrării, anul execuției, dimensiuni și tehnică (ex.ꓽ POPESCU Ion_Alegorie_2019_60x90cm_ulei pe pânză). Fotografia nu va conține rama decât dacă aceasta este parte integrantă a lucrării. Mențiune pentru participanții la secția sculptură: se vor trimite cel puţin 3 fotografii ale lucrării, văzută din unghiuri diferite. Calitatea imaginilor trimise și acuratețea datelor tehnice pot influența rezultatul selecţiei. 3. C.V.-ul complet (Anexa 2); Nu trimiteți martorii fotografici ai lucrărilor în interiorul C.V.-ului, ci în atașament, conform indicațiilor mai sus menționate, la punctul unu. Importantꓽ Pentru a evita posibilitatea unei centralizări incomplete, se solicită trimiterea tuturor datelor necesare înscrierii într-un mail unic. Rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 5 septembrie 2022, pe site-ul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi (www.mavgl.ro), pe pagina Facebook (Muzeul de Arta Vizuala Galati) şi a Filialei U.A.P. Galaţi (UAPR filiala Galați). Expedierea lucrărilor: • În cazul necesităţii de înrămare a lucrărilor, recomandăm înlocuirea sticlei cu plexiglas. • Lucrările vor fi înrămate și prevăzute cu sistem de agățare. • Fiecare lucrare selectată pentru a participa la bienală va avea atașată eticheta din anexa 3, cu următoarele date obligatorii: nume (conform cărții de identitate), adresă, e-mail, telefon; titlu lucrare, tehnică, materie/suport, dimensiuni, an realizare. • Se solicită ambalarea lucrărilor astfel încât acestea să fie cât mai bine protejate, pregătite atât pentru trimitere, cât pentru returnare. • Coletele ce conțin lucrările mai multor artiști expozanţi trebuie să conţină lista acestora și etichetele corespunzătoare. • Lucrările selectate se vor expedia astfel încât să ajungă la Muzeul de Artă Vizuală Galați în perioada 12 – 23 septembrie 2022 (orar 9.00 – 16.30), prin curier sau personal (exclus poștă) la următoarea adresă: Muzeul de Artă Vizuală Galați, str. Tecuci nr. 3, bl. V3B, Galați, cod 800120. Persoană de contact: muzeograf Gheorghe MIRON, telefon: 0745.038.030 sau 0723.301.814, între orele 09.00 - 21.00. Mențiuni: • Fiecare expozant va primi catalogul expoziției; acesta va fi editat la o dată ulterioară vernisajului. • Organizatorii au dreptul să folosească imaginile lucrărilor participante la bienală în scopul promovării expoziției, în materiale publicitare cu scop de informare, marketing și educațional, fără plată către autor. • Returnarea lucrărilor se va face în cel mult 20 zile de la închiderea expoziției. • Returnarea lucrărilor se va face de către organizator prin curierat (ex. Urgent Cargus, Fan Courier, etc). Costurile vor fi suportate de către participanți în sistemul de plată la destinație. • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru deterioarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului. • Pe întreaga perioadă a expoziției participanții nu își pot retrage lucrările. • Nu vor fi acceptate lucrările care nu respectă cerințele mai sus menţionate. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea lucrărilor care diferă de imaginea trimisă. Premii: • Cu ocazia ediției a II-a a Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” 2022 se acordă diplome și premii în bani. Pentru fiecare secție (grafică, pictură, sculptură) se vor face 10 nominalizări, din care vor fi desemnate 3 premii. • Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul Muzeului de Artă Vizuală. În cazul în care artiştii premianţi nu sunt de acord cu donarea lucrării, următorul clasat va fi nominat către premiere. Calendar: Înscriere: 5 – 20 iulie 2022; Publicarea lucrărilor selecționate: 5 septembrie 2022; Lucrările vor fi predate la sediul muzeului în perioada: 12 – 23 septembrie 2022 (orar 9.00 – 16.30) ; Vernisaj: 1 octombrie 2022. Coordonatori proiect: 1. Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă Vizuală Galați; 2. Gheorghe Andreescu – președinte, Asociația U.A.P. Galați; 3. Gheorghe Miron – muzeograf, Muzeul de Artă Vizuală Galați. Muzeul de Artă Vizuală ​ Asociația U.A.P. Galați Manager,​ Președinte, Dr. Dan Basarab Nanu​ Gheorghe Andreescu

A doua ediție a Bienalei Naționale de Grafică „Constantin Găvenea” are loc în perioada 14 octombrie-14 noiembrie 2022, la Tulcea

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" - Tulcea Str. Progresului nr. 32, Tulcea, Tulcea

Consiliul Judeţean Tulcea, Liceul de  Artă „George Georgescu” și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea prin Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România- Filiala Tulcea anunță desfășurarea Expoziției-Concurs: Bienala Națională de Grafică „Constantin Găvenea”, Ediția a II-a în perioada 14 octombrie-14 noiembrie 2022. Condiții de participare: Pot participa toți artiștii care sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România sau ale Uniunilor de Artiști Plastici din străinătate, precum și absolvenții și studenții academiilor de artă din țară și străinătate. Fiecare artist poate propune, spre selecție, un număr maxim de două lucrări, realizate între anii 2020-2022 și care nu au mai fost expuse până la data vernisajului la alte saloane naționale. În cadrul procedurii de selecție se vor declara admise doar lucrările cu dimensiunea maximă de 100×100 cm. În cadrul procedurii de selecție se vor declara admise doar lucrările realizate în următoarele tehnici specifice graficii: desen (creion, cărbune, tuș, cerneală), acuarelă, baiț, pastel, acrilic, tempera, precum și în toate tehnicile gravurii, și care au ca suport hârtia. Nu vor fi admise lucrări realizate în tehnici digitale ca printuri 2D sau 3D sau fotografii. Regulamentul complet și formularul de înscriere pot fi descărcate de aici: https://mega.nz/folder/io8AzAAC#pIvSBD9D5PeJC5QafWCZLg . Înscrierile au loc în perioada 1 februarie-31 iulie 2022, printr-un mail trimis la adresa arta@icemtl.ro care să conțină: Formularul de înscriere completat și semnat. CV-ul scurt al artistului: nume, prenume, data nașterii, ultimul nivel de învățământ de artă absolvit, filiala U.A.P.R. din care face parte (dacă este cazul), telefon, e-mail, linkuri social media (Facebook, Instagram), adresa de contact. Reproducerile foto ale lucrărilor propuse, în format JPEG, la o dimensiune minimă de 8 MP. Titlul fiecărei reproduceri trebuie să cuprindă datele de identificare ale lucrării, respectiv: numele autorului, titlul lucrării, anul execuției, dimensiuni, tehnică. Alte date importante de reținut: În perioada 1-19 august 2022 va avea loc etapa de selecție a lucrărilor propuse. În perioada 22 august-30 septembrie 2022 va avea loc etapa de trimitere a coletelor cu lucrări selectate. Vernisajul va avea loc vineri, 14 octombrie 2022 la Muzeul de Artă. Jurizarea va avea loc în intervalul 14 octombrie-1 noiembrie 2022. Finisajul și festivitatea de premiere vor avea loc luni, 14 noiembrie 2022 la Muzeul de Artă.

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ PONTICA’55: „ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE ÎN SPAŢIUL VEST-PONTIC” Constanţa, 16 – 18 Noiembrie 2022.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Piața Ovidiu, 12, Constanța, Constanța

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ PONTICA’55: „ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE ÎN SPAŢIUL VEST-PONTIC” Constanţa, 16 – 18 Noiembrie 2022. PONTICA International Scientific Session, 55th edition: „HISTORY AND ARCHAEOLOGY IN THE WEST – PONTIC AREA” Constanta 16th – 18th November 2022 Pentru detalii accesati link-ul muzeului:https://www.minac.ro/pontica-2022---organizare.html

Simpozionul “ArheoVest”: Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie ‒ Ediția a X-a ‒ In Memoriam Felix Milleker (1858‒1942)

Simpozionul "ArheoVest": Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie ‒ Ediția a X-a ‒ In Memoriam Felix Milleker (1858‒1942)     Asociația ArheoVest Timișoara, şi Universitatea de Vest din Timișoara organizează, în data de 26 noiembrie 2022 Simpozionul "ArheoVest": Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, ediția a X-a:In Memoriam Felix Milleker (1858‒1942) Anul acesta participanții se pot înscrie cu comunicări în cele trei secțiuni ale simpozionului: - Arheologie - Metode interdisciplinare - Istorie (fără perioadele modern și contemporan) Lucrările vor fi tipărite într-un volum special "In Memoriam Felix Milleker (1858‒1942)", care urmează să apară sub egida editurii Istros din Brăila. Lansarea volumului va avea loc în data de 26 noiembrie 2020, fiecare autor, care participă și la lucrările simpozionului, primind gratuit un volum în mapa de însoțire. Se poate participa la simpozion și cu o altă temă decât cea a studiului propus spre publicare în volum. În fapt, puteți trimite un studiu spre publicare chiar dacă nu participați la simpozion ori puteți participa la simpozion fără a trimite un studiu spre publicare în volum. Cazarea și masa vor fi asigurate de către organizatori. În cazul în care lucrarea are mai mulți autori, organizatorii suportă cheltuielile unei singure persoane. În cazul unui nou val al pandemiei de coronaviroză (COVID-19) în luna noiembrie 2022 Simpozionul se va ține on-line și acest lucru urmează să fie comunicat în timp util împreună cu toate detaliile organizatorice.