1. Events
  2. Colocviu

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Colocviul național „I.L. Caragiale astăzi” | APEL LA CONTRIBUȚII (10-11 iunie 2022)

Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) - București Calea Griviței nr. 64-66, București, București

Colocviul național „I.L. Caragiale astăzi” | APEL LA CONTRIBUȚII (10-11 iunie 2022) Muzeul Național al Literaturii Române și Facultatea de Litere, Universitatea din București, în parteneriat cu Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" și Biblioteca Centrala Universitara Carol I, organizează, în perioada 10-11 iunie 2022, Colocviul Național „I.L. Caragiale astăzi”. Se împlinesc 110 ani de la moartea lui I.L. Caragiale, un bun prilej pentru o reinterpretare la zi a operei sale. În mediul academic și cultural se resimte nevoia unei rediscutări, pe mai multe paliere, a operei lui I.L. Caragiale, fie că vorbim despre proză, teatru, publicistică sau corespondență. De-a lungul timpului, receptarea operei caragialiene și-a schimbat considerabil ariile de interes și metodologia, așa încât ne propunem o ilustrare a acestei diversități. Prin conferințele pe care le vor susține vorbitorii invitați, propunem o relectură interdisciplinară a operei lui Caragiale, printr-un tip de dialog transversal. Keynote speaker: George Banu, prof. univ. dr., Dan Dediu, prof. univ. dr., Liviu Papadima, prof. univ. dr., Ion Vartic, prof. univ. dr., Matei Vișniec, scriitor Masă rotundă – „Formă și idee în teatrul lui Caragiale azi” (Invitați: Alexandru Dabija, Matei Vișniec, Horațiu Mălăiele, Ioan Cristescu În perioada colocviului vor avea loc evenimente conexe, precum ateliere teatrale, lansări de carte, proiecții de film și reprezentații de teatru. Acest apel la contribuții este deschis către studenți, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători, dar și specialiști ai domeniului. De asemenea, după cum se poate observa din secțiunile colocviului, invităm participanți din mai multe arii de cercetare: filologie, teatrologie, muzicologie, sociologie, studii culturale etc. Secțiuni: I. Teatru II. Proză III. Publicistică. Corespondență IV. Lingvistică (studii de stilistică și pragmatică) V. Valorificări și cercetări interdisciplinare Comitetul științific: George Ardeleanu, conf. univ. dr. Paul Cernat, conf. univ. dr. Ioan Cristescu, prof. univ. dr. Ștefan Firică, lect. univ. dr. Calendarul colocviului: 15 aprilie 2022: termenul limită pentru trimiterea propunerilor, la adresa de e-mail: colocviul.caragiale@mnlr.ro. Sunt necesare următoarele informații: 1. Numele, datele de contact (adresă de e-mail și număr de telefon) și afilierea instituțională; 2. Titlul comunicării; 3. Un rezumat de aproximativ 1.000 de semne, 5 cuvinte-cheie și o bibliografie selectivă. 15 mai: selecția propunerilor, în urma analizei făcute de comitetul științific al colocviului. Organizatorii intenționează ca lucrările, revizuite și acceptate în urma procesului de verificare, să fie reunite într-un volum colectiv, publicat la Editura Muzeul Literaturii Române. Informații suplimentare: Luana Stroe (luana.stroe@yahoo.com)

Online: 26-27 mai 2022: „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării“ – colocviu internațional

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Colectivul de lexicologie – lexicografie, în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică, Colectivul de prelucrarea limbajului natural, organizează în perioada 26-27 mai 2022, în format online, a XI-a ediție a Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării“. Manifestarea științifică are ca obiective diseminarea rezultatelor recente ale cercetărilor lexicografice din proiecte naționale și europene, prezentarea instrumentelor şi a resurselor existente pentru redactarea dicţionarelor academice, precum și expunerea altor rezultate obținute în cercetarea lingvistică și filologică. Colocviul se va desfășura pe mai multe secțiuni printre care: CLRE – Corpus lexicografic românesc electronic. Ediția electronică anastatică a Dicționarului limbii române (DA – DLR), proiect prioritar din cadrul programului Tezaurul limbii române al Academiei Române (https://clre.solirom.ro/); Dicționarul limbii române (DLR2). Serie nouă, unificată, actualizată și informatizată în cadrul mesei rotunde: Dicționarul Academiei – prezent și perspective. Activități și strategii privind unificarea și standardizarea resurselor și instrumentelor informatice dedicate limbii române. Un exemplu de bune practici: https://solirom.ro/ Proiecte naționale și internaționale, finanțate prin competiție, care presupun și elemente de informatizare a cercetării lingvistice privitoare la limba română. Prezentări și rezultate. TAFOC – Terminologia astronomică românească: științific vs. popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații, director de proiect Cristina Florescu (https://tafoc.solirom.ro/) TDRG – H. Tiktin, Rumänisch-Deutsches Wörterbuch, 3., überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron und Elsa Lüder. Band I–III. Cluj- Napoca, Clusium, 2000, 2003, 2005 (https://tdrg.solirom.ro/) Lista este deschisă propunerilor venite din partea participanților. Rezultate obținute în cercetări din domeniile lexicologiei și lexicografiei, cu deschidere spre domeniul larg al lingvisticii și filologiei. Lucrările pot fi prezentate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă). Pentru asigurarea comunicării eficiente, prezentările în format „.ppt“ sau „.pptx“ vor fi redactate într-o limbă de circulație internațională. Timpul destinat unei intervenții este de 30 de minute (20 de minute pentru prezentare și 10 minute pentru discuții). Organizatorii încurajează discuțiile la finalul fiecărei secțiuni, pentru întrebări și comentarii suplimentare. Studiile sau articolele rezultate anul acesta vor fi publicate într-un volum care va fi propus unei edituri acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS). Datele de acces pentru participarea la colocviu sunt următoarele: https://us02web.zoom.us/j/85326911675?pwd=MXoxQ3RtSjROYmRmTE50Q0duSGRvZz09 Meeting ID: 853 2691 1675 Passcode: 480534 Participanții trebuie să transmită, până la data de 1 mai 2022, prin email la adresa lexicoiasi@gmail.com, următoarele informații: numele autorului/autorilor, afilierea, titlul și rezumatul comunicării, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (maximum 1.000 de cuvinte), însoțite de o bibliografie minimală. Programul final va fi stabilit până pe data de 19 mai 2022, în urma dialogului cu autorii ale căror lucrări vor primi acordul de participare din partea Comitetului științific. Comitetul ştiinţific al colocviului internațional este format din Eva Buchi (Université de Lorraine, Nancy, Franța), Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Române (Institutul de Informatică Teoretică Iași), Cristian Moroianu (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, București), Gabriela Haja (Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide“), dr. Iztok Kosem (Institute for Applied Slovene Studies, Trojina, Slovenia), dr. hab. Przemysław Dębowiak (Jagellonian University in Kraków, Poland), academician Dan Tufiș (Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială, București), Rodica Zafiu (Universitatea din București, Facultatea de Litere). Comitetul organizatoric al colocviului este format din Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Cristina Florescu, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, și Cecilia Bolea, Dan Cristea, Daniela Gîfu, Mihaela Onofrei, Cristian Pădurariu, Andrei Scutelnicu, de la Institutul de Informatică Teoretică din Iași.