1. Events
  2. on-line

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Muzeul Municipiului București propune, prin Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici, proiectul on-line „Comorile lăzilor de zestre”

Muzeul dr. Nicolae Minovici - Muzeul Municipiului București Str. Dr. Nicolae Minovici nr.1, București, București

Proiect online la Muzeul Dr. Nicolae Minovici: „Comorile lăzilor de zestre”   Pentru a stabili o legătură între obiecte de patrimoniu și preocupările publicului vizat, interesat de arta populară românească, Muzeul Municipiului București propune, prin Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici aflat în componența sa, proiectul on-line „Comorile lăzilor de zestre”.  Folosind pagina de Facebook a Muzeului Nicolae Minovici - https://www.facebook.com/MuzeulNMinovici - și website-ul Muzeului Municipiului București - https://muzeulbucurestiului.ro/ - pe întreg parcursul anului 2022 va fi prezentat un studiu aprofundat realizat de tineri muzeografi despre colecția de țesătură a muzeului, prin care vor fi oferite informații despre piese ce au fost mai puțin cercetate și promovate. Proiectul începe cu o descriere generală a lăzii de zestre urmând ca, în fiecare lună, cititorii să descopere ce conținea această ladă: de la ii, la cămăși cu poale, fote, catrințe, oprege, brâuri, cingători, marame, pieptare, sumane, perne și fețe de pernă, covoare, ștergare, batiste, prosoape. Lada de zestre a fost și a rămas martorul unei alte lumi cu tainele ei ascunse care, odată deschisă, pe lângă amintiri de suflet, dezvăluie o mare bogăție a textilelor, de un rafinament aparte, importante nu doar prin coloritul vegetal, ci și prin bogăția și valoarea lor care constituie o marcă, o identitate a zonei din care provin aceste minunate piese. Publicul este invitat să se informeze online, iar apoi să le vadă expuse la Muzeul Dr. Nicolae Minovici.   Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici are în patrimoniul său o colecție alcătuită din unsprezece lăzi de zestre (o parte aflându-se în expunerea permanentă), confecționate manual din diferite esențe de lemn: brad, stejar, fag, paltin și tei, lucrate prin diferite tehnici, prin crestare, cioplire, toate fiind incizate, băițuite, unele pictate, realizate prin tehnica „pană și uluc”. Au forme paralelipipedice cu capacele plate, formate din trei bucăți încastrate în două margini, prin sistemul de îmbinare „nut”. Capacul este prins de corpul lăzii cu ajutorul a doi cepi de lemn sau cu balamale metalice, iar cele patru picioare sunt prinse de corpul lăzii prin aceeași metoda de îmbinare - „pană şi uluc”. În mare parte, decorul este simplu și regăsim atât pe capac, cât și pe lateralele lăzilor, diferite motive geometrice: rozete în cercuri concentrice, linii frânte, cruci în cerc, cruci, iar pentru evidenţierea ornamentelor lăzile au fost băiţuite. Indiferent de conținut sau de regiunea etnografică de proveniență, bogăția și valoarea lăzii de zestre constituie o amprentă a zonei respective.  

Online: 26-27 mai 2022: „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării“ – colocviu internațional

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Colectivul de lexicologie – lexicografie, în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică, Colectivul de prelucrarea limbajului natural, organizează în perioada 26-27 mai 2022, în format online, a XI-a ediție a Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării“. Manifestarea științifică are ca obiective diseminarea rezultatelor recente ale cercetărilor lexicografice din proiecte naționale și europene, prezentarea instrumentelor şi a resurselor existente pentru redactarea dicţionarelor academice, precum și expunerea altor rezultate obținute în cercetarea lingvistică și filologică. Colocviul se va desfășura pe mai multe secțiuni printre care: CLRE – Corpus lexicografic românesc electronic. Ediția electronică anastatică a Dicționarului limbii române (DA – DLR), proiect prioritar din cadrul programului Tezaurul limbii române al Academiei Române (https://clre.solirom.ro/); Dicționarul limbii române (DLR2). Serie nouă, unificată, actualizată și informatizată în cadrul mesei rotunde: Dicționarul Academiei – prezent și perspective. Activități și strategii privind unificarea și standardizarea resurselor și instrumentelor informatice dedicate limbii române. Un exemplu de bune practici: https://solirom.ro/ Proiecte naționale și internaționale, finanțate prin competiție, care presupun și elemente de informatizare a cercetării lingvistice privitoare la limba română. Prezentări și rezultate. TAFOC – Terminologia astronomică românească: științific vs. popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații, director de proiect Cristina Florescu (https://tafoc.solirom.ro/) TDRG – H. Tiktin, Rumänisch-Deutsches Wörterbuch, 3., überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron und Elsa Lüder. Band I–III. Cluj- Napoca, Clusium, 2000, 2003, 2005 (https://tdrg.solirom.ro/) Lista este deschisă propunerilor venite din partea participanților. Rezultate obținute în cercetări din domeniile lexicologiei și lexicografiei, cu deschidere spre domeniul larg al lingvisticii și filologiei. Lucrările pot fi prezentate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă). Pentru asigurarea comunicării eficiente, prezentările în format „.ppt“ sau „.pptx“ vor fi redactate într-o limbă de circulație internațională. Timpul destinat unei intervenții este de 30 de minute (20 de minute pentru prezentare și 10 minute pentru discuții). Organizatorii încurajează discuțiile la finalul fiecărei secțiuni, pentru întrebări și comentarii suplimentare. Studiile sau articolele rezultate anul acesta vor fi publicate într-un volum care va fi propus unei edituri acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS). Datele de acces pentru participarea la colocviu sunt următoarele: https://us02web.zoom.us/j/85326911675?pwd=MXoxQ3RtSjROYmRmTE50Q0duSGRvZz09 Meeting ID: 853 2691 1675 Passcode: 480534 Participanții trebuie să transmită, până la data de 1 mai 2022, prin email la adresa lexicoiasi@gmail.com, următoarele informații: numele autorului/autorilor, afilierea, titlul și rezumatul comunicării, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (maximum 1.000 de cuvinte), însoțite de o bibliografie minimală. Programul final va fi stabilit până pe data de 19 mai 2022, în urma dialogului cu autorii ale căror lucrări vor primi acordul de participare din partea Comitetului științific. Comitetul ştiinţific al colocviului internațional este format din Eva Buchi (Université de Lorraine, Nancy, Franța), Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Române (Institutul de Informatică Teoretică Iași), Cristian Moroianu (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, București), Gabriela Haja (Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide“), dr. Iztok Kosem (Institute for Applied Slovene Studies, Trojina, Slovenia), dr. hab. Przemysław Dębowiak (Jagellonian University in Kraków, Poland), academician Dan Tufiș (Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială, București), Rodica Zafiu (Universitatea din București, Facultatea de Litere). Comitetul organizatoric al colocviului este format din Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Cristina Florescu, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, și Cecilia Bolea, Dan Cristea, Daniela Gîfu, Mihaela Onofrei, Cristian Pădurariu, Andrei Scutelnicu, de la Institutul de Informatică Teoretică din Iași.