1. Events
  2. Ion Popescu – Negreni

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Bucureşti: Expoziţia Omagială „Ion Popescu-Negreni”

Cercul Militar Național - București Constantin Mille, București

Fundaţia Ion Popescu-Negreni vă invită să onoraţi cu prezenţa Dumneavoastră vernisajul Expoziţiei Omagiale „Ion Popescu-Negreni” ce va avea loc marţi, 16 septembrie 2008, ora 1700, la Galeria Artelor, Cercul Militar Naţional, Bucureşti. FUNDAŢIA ION POPESCU-NEGRENI Lumea artistică a celebrat în anul 2007 un secol de la naşterea unuia dintre marii  pictori români ai secolului XX, maestrul Ion Popescu Negreni (1907-2001). Arta lui Ion Popescu-Negreni se înscrie incontestabil în constelaţia spirituală a magiştrilor culturii, artei şi învăţământului românesc, cu iluştrii săi exponenţi Camil Ressu, Jean Al. Steriadi, Corneliu Medrea, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Catul Bogdan, oferindu-ne exemplul perenităţii valorii. Opera sa  dăinuie ca o oglindă postumă a creatorului ei constituind un autentic testament în culoare pentru noi, urmaşii săi, care încercăm astăzi, la scurgerea unui secol de la naşterea sa, să onorăm memoria unui mare artist român care a pictat propăvăduind iubirea de semeni şi libertatea spiritului. Ne adresăm Dumneavoastră pentru a vă informa că din data de 13 iulie 2007 a luat fiinţă Fundaţia „Ion Popescu-Negreni”. Scopul Fundaţiei „Ion Popescu-Negreni” este de a contribui la promovarea şi valorificarea culturală a creaţiei artistice a pictorului Ion Popescu-Negreni (1907-2001), precum şi a altor personalităţi ale culturii şi artei româneşti, atât în plan naţional cât şi în afara graniţelor României. Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea următoarelor obiective: realizarea monografiei dedicate vieţii şi activităţii pictorului Ion Popescu-Negreni; organizarea de expoziţii retrospective cu lucrări semnate de artist; promovarea numelui artistului şi a contribuţiei sale la dezvoltarea artelor plastice în afara ţării prin diferite mijloace (filme documentare, expoziţii, articole în reviste de artă etc.); atribuirea numelui artistului unor instituţii publice de cultură şi învăţământ; popularizarea pictorului prin emisiuni medalistice; realizarea unor plăci comemorative în locurile legate de viaţa şi activitatea sa; organizarea de simpozioane, expoziţii tematice, colocvii, conferinţe, lansări de carte, aniversări, comemorări pentru personalităţi din domeniul artistic şi cultural românesc; organizarea unor tabere de creaţie pentru artişti plastici în judeţul Olt (Negreni, Nicolae Titulescu şi Dobreţu) şi în ţară, care să poarte numele marelui artist; acordarea de premii pentru creaţie plastică, precum şi burse de studiu pentru tineri artişti. În anul 2008, cu concursul Uniunii Artiştilor Plastici din România, Muzeului Judeţean Olt, Muzeului de Artă Craiova şi având sprijinul unor importanţi colecţionari particulari, ne propunem organizarea unei expoziţii omagiale Ion Popescu-Negreni (circa 250 lucrări de pictură şi grafică), pe care o dorim itinerată la Bucureşti, Slatina, Craiova, Sibiu, Timişoara, Constanţa, Iaşi, Brăila şi Vaslui. Demersurile culturale circumscrise comemorării a 7 ani de la trecerea în nefiinţă a maestrului Ion Popescu-Negreni vor începe prin vernisarea unei expoziţii omagiale, deschisă în perioada 16 septembrie-2 octombrie 2008, în Galeria Artelor a Cercului Militar Naţional din Bucureşti. Seria manifestărilor va continua la Slatina, unde sub înaltul patronaj al Consiliului Judeţean Olt şi Muzeului Judeţean Olt,  în perioada 24-25 octombrie 2008, va fi lansat albumul de artă „Ion Popescu-Negreni”, apărut sub egida Institutului Cultural Român, va fi organizată expoziţia „Un spirit olimpian în eternitate: Ion Popescu-Negreni” şi va fi inaugurat un monument închinat artistului, în comuna Negreni, judeţul Olt. Cu aleasă consideraţie, Preşedinte,                        Vicepreşedinte, ing. Iulian GHIŢĂ                             Mihai PRECUP Director, Laurenţiu GUŢICĂ Muzeul Judeţean Olt

Craiova: Expoziţia Ion Popescu Negreni

Muzeul de Artă Craiova Palatul Constasntin Mihail, Calea Unirii nr. 15, Craiova, Dolj

Muzeul de Artă Craiova şi Fundaţia Ion Popescu-Negreni  au deosebita plăcere de a vă invita vineri, 30 ianuarie 2009, ora 13,  la vernisajul Expoziţiei Retrospective Ion Popescu-Negreni (1907-2001). Cu acest prilej va avea loc şi lansarea albumului omagial Ion Popescu-Negreni, tipărit cu sprijinul Institutului Cultural Român. Expoziţia cuprinde peste 100 de lucrări de pictură şi grafică din colecţii muzeale şi particulare din România. Ion Popescu-Negreni  s-a născut în 2 ianuarie 1907, în localitatea Negreni, judeţul Olt. Debutul său artistic a avut loc în anul 1937, la Salonul Oficial de al-negru. Expoziţii în ţară şi străinătate: 1958 – Moscova 1968 – Praga şi Menton 1969 – Tel-Aviv, Skoplije şi Ludenscheid 1970 – Buenos-Aires, Curitiba, Montevideo 1973 – Beijing, Tientaen, Phenian 1974 – Lima, Caracas, Santiago de Chile, Beirut 1975 – Bagdad Expoziţii personale: 1955 – Sala „Nicolae Cristea”, Bucureşti 1967 – Sala Dalles, Bucureşti, Sinaia, Râmnicu Sărat, Tg. Mureş, Cluj-Napoca, Timişoara, Satu-Mare, Piatra Neamţ, Bacău 1976, 1984 – Sala Dalles, Bucureşti 1987 – Muzeul de Artă al României, Bucureşti 1993 – Sala Unirii, Cercul Militar, Bucureşti 1995 – Sala Jean Louis Calderon, Bucureşti 2005 – Expoziţia „Ecouri”,  Muzeul de Artă Craiova,  Muzeul Judeţean Olt 2006 – Expoziţia „Captiv în artă”, Muzeul Literaturii Române, Muzeul Judeţean Olt, Muzeul de Artă Craiova, Complexul Muzeal Iaşi Expoziţii retrospective: 2008 – Sala de Marmură, Cercul Militar Bucureşti, Muzeul Judeţean Olt 2009 – Muzeul de Artă Craiova Călătorii de studii în Bulgaria, Franţa, Cehoslovacia, U.R.S.S., Spania şi Italia. Lucrări în muzee şi colecţii particulare din România, Franţa, Germania, Suedia, Italia, Israel, S.U.A. Brazilia, Elveţia. Premii şi distincţii: 1968 – Ordinul Meritul Cultural, clasa a II-a 1979 – Premiul pentru pictură al Uniunii Artiştilor Plastici din România 1987 – Marele Premiu al Artiştilor Plastici din România 1991 – Premiul Special 1992 – Premiul Academiei Române pentru pictură 2000 – Ordinul pentru Merite Culturale în gradul de Mare Cruce 2001 – Cetăţean de Onoare al oraşelor Slatina şi Brăila Au scris despre artist: Cristina Angelescu, Corneliu Antim, Alexandru Cebuc, Cornel Radu Constantinescu, Mihaela Cristea, Mircea Croitoru, Mircea Deac, Vasile Grigore, Dan Grigorescu, Adrian Guţă, Grigore Hagiu, Radu Ionescu, Eugen Radu Lazăr, Balcica Măciucă, Veronica Marinescu, Virgil Mocanu, Tudor Octavian, Viorel Oprea, Dan Cristian Popescu, Marian Preutu, Constantin Prut, Theodor Redlow, Florin Rogneanu, Alexandra Titu, Nicolae Truţă, Ion Vlasiu ş.a.

Arad: Expoziţie de pictură ION POPESCU – NEGRENI

Muzeul de Artă Arad Str. Gheorghe Popa de Teiuş nr. 2 - 4, etaj II, Arad, Arad

Muzeul de Artă Arad, sala „Ovidiu Maitec” (str. Gh. Popa 2-4, et. II) 16 iulie – 16 august 2009 Vernisaj: joi, 16 iulie 2009, ora 18.00   Eveniment pus în anul 2007 sub semnul centenarului (100 de ani de la naşterea artistului), expoziţia de la Muzeul de Artă Arad este organizată de către Fundaţia „Ion Popescu – Negreni”. Expoziţia este însoţită de albumul Ion Popescu – Negreni, editat de Institutul Cultural Român. Sunt reunite lucrări de pictură şi grafică din colecţiile Muzeului Judeţean Olt, Muzeului de Artă Craiova şi din colecţii particulare. Peisaje, naturi moarte, portrete şi nuduri au fost expuse la Bucureşti, Craiova, Slatina, Drobeta Turnu Severin, Timişoara. Ion Popescu – Negreni (1907-2001) a studiat la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, în a doua jumătate a anilor `20, la clasa profesorilor Camil Ressu şi Constantin Artachino. Şi-a început cariera târziu, la 40 de ani, după o perioadă petrecută în gulagurile ruseşti, ca prizonier de război. Între 1954-1972 a fost profesor la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Biografia sa reţine aproape un secol, perioadă pe care artistul o caracterizează întru-una din frazele autobiografice: „Născut şi trăit într-o epocă de mari răsturnări în plăsmuirea imaginilor, mă clatin dureros în găsirea drumului meu. Să fiu de acord cu spiritul vremii, mă automutilez prin căutări străine de lumea trăirilor mele” (în albumul Ion Popescu – Negreni, Institutul Cultural Român, 2007). Pictura lui Ion Popescu – Negreni este, în cele mai multe cazuri, o asociere de tonuri saturate, unde culoarea construieşte şi dă expresie, în timp ce desenul are rol sugestiv. În peisaje, figura umană este mai degrabă un element grafic care imprimă dinamism compoziţiei. În schimb, în portrete artistul a fost interesat de autenticul personajului, a ocolit poziţia studiată, adesea din simpla schiţă a fixat personalitatea subiectului. Postimpresionismul cultivat şi exersat în deceniul trei al secolului XX, cu note particulare (de la sugestii decorative până la impresia de auster datorat alăturărilor cromatice şi desenului redus la elemente esenţiale) care identifică creaţia lui Ion Popescu – Negreni, a fost mediul prin care pictorul şi-a declinat ataşamentul pentru natură, în ipostaza de peisaj sau de natură moartă – afirmă Adriana Pantazi, muzeograf la Complexul Muzeal Arad. 13 iulie 2009 Stoenescu Adelina, Departamentul de Relaţii Publice a Complexului Muzeal Arad